Effets of pre-incubation storage time and position on some hatching results of the rock partridge (alectoris graeca) eggs

dc.contributor.authorYılmaz, Alper
dc.contributor.authorTepeli, Cafer
dc.date.accessioned2020-03-26T17:37:32Z
dc.date.available2020-03-26T17:37:32Z
dc.date.issued2009
dc.departmentSelçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümüen_US
dc.description.abstractÇalışmada, Kaya Kekliği (Alectoris graeca) yumurtalarında kuluçka öncesi depolama zamanı ve pozisyonunun kuluçka sonuçları üzerine etkileri araştırıldı. Toplam 2420 adet keklik yumurtası çalışmada kullanıldı. Tüm yumurtalar 12.8oC sıcaklık ve %70-75 nem içeren depolama odasında saklandı. Kuluçka öncesi yumurta depolama periyotları 1-7, 8-14, 15-21 ve 22-28 günler için oluşturuldu. Her bir depolama grubu üç yumurta pozisyon grubundan (günde iki sefer 45º açıyla eğme, alt-üst edilmeyen yumurtalar ve alt-üst edilen yumurtalar) oluşturuldu. Sonuç olarak, 8-14 gün depolanan ve alt-üst edilen yumurtalar diğer gruplardaki yumurtalardan çıkım gücü bakımından daha iyi kuluçka sonuçları gösterdi.en_US
dc.description.abstractThe effects of pre-incubation storage time and position on some hatching results of the rock partridge (Alectoris graeca) eggs were investigated. In total, 2420 partridge eggs were used in the study. All eggs were stored in storage rooms with 12.8ºC temperature and 70-75% relative humidity. The pre-incubation egg storage periods were 1-7, 8-14, 15-21 and 22-28 days. Each storage group was divided into three eggs position groups which were 45º angle tilt twice daily, not turning egg (-) and turning egg () daily according to egg position. As a result, hatch of fertile eggs of 8-14 days and turning egg () groups were better than the results of other groups..en_US
dc.identifier.citationYılmaz, A., Tepeli, C. (2009). Effets of Pre-Incubation Storage Time and Position on Some Hatching Results of the Rock Partridge (Alectoris Graeca) Eggs. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(6), 859-862.
dc.identifier.endpage862en_US
dc.identifier.issn1300-6045en_US
dc.identifier.issn1309-2251en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage859en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RRNE56WTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/23070
dc.identifier.volume15en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.institutionauthorYılmaz, Alper
dc.institutionauthorTepeli, Cafer
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofKafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.subjectStorage time
dc.subjectStorage position
dc.subjectHatching results
dc.subjectRock Partridge (Alectoris graeca)
dc.titleEffets of pre-incubation storage time and position on some hatching results of the rock partridge (alectoris graeca) eggsen_US
dc.title.alternativeKaya kekliği (alectoris graeca) yumurtalarında kuluçka öncesi depolama süresi ve pozisyonunun bazı kuluçka sonuçlarına etkisien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Alper YILMAZ.pdf
Boyut:
252.23 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Full Text Access