Güncel self etch ve total etch adezivlerin çürükten etkilenmiş dentine bağlanma dayanımları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalısmanın amacı yeni geliştirilmiş iki total etch ve üç self etch bonding sistemlerin çürükten etkilenmiş dentine bağlantılarını değerlendirmektir. Metot: Bu çalışma için 150 yeni çekilmiş mandibular ve maxillar molar dişlerden; 75’i çürükten etkilenmiş, diğer 75’i ise sağlam olan dişler seçildi. Sağlam ve çürükten etkilenmiş (n75) dişlerin oklüzal yüzeyleri zımparalanarak düz dentin yüzeyleri açığa çıkarıldı. Hazırlanan dişlerin restorasyonu için iki total-etching bonding sistem olan; XP Bond ve OptiBond Solo Plus Bond ve üç self-etching bonding system olan; Clearfil SE, Bond ve Adper SE Plus bonding sistemleri ve tek bir kompozit materyal kullanıldı (n15). Bunu takiben, örnekler akril bloklar içine monte edildi. Üretici firmaların talimatlarına göre bonding sistemleri uygulanmış olan örneklerin oklüzal dentin yüzeylerine kompozitler plastik aparatlar vasıtasıyla yerleştirildi. Örnekler 24 saat 37ºC distile su içerisinde etüvde bekletildi. Daha sonra örneklere makaslama baglanma testi uygulandı. Örneklerin kırılma yüzey analizleri bir ısık mikroskobu altında degerlendirildi. Elde edilen sonuçlar Tek yönlü ANOVA, Tukey Pos-Hoc ve Bagımsız t testleri kullanılarak istatistiksel olarak analiz edildi. Bulgular: Clearfil SE ve Bond Solo Plus’ın sağlam dentin ile çürükten etkilenmiş dentine bağlantı dayanımları arasında istatistiksel fark oldugunu gözlendi (p0.05). Bununla birlikte XP Bond, AdheSE Bond ve Adper SE Plus’ın saglam dentin ile çürükten etkilenmiş dentine bağlantıları arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık gözlenmedi (p0.05). XP Bondtotal etch ve Clearfil SE Bond-self etch adeziv sistemlerin, çürükten etkilenmiş dentine ve sağlam dentine bağlantıları OptiBond Solo Plus, AdheSE Bond ve Adper SE Plus’dan daha yüksek bulundu (p0.05). Hem sağlam hem de çürükten etkilenmiş dentine, en düşük bağlanma dayanımı ise AdheSE Bond ile elde edildi. Sonuçlar: Test edilen bütün adeziv sistemler sağlam ve çürükten etkilenmiş dentine göreceli olarak farklı bağlanma dayanımları sergiledi. XP Bond ve Clearfil SE Bond adeziv sistemleri, çürükten etkilenmiş dentine en yüksek bağlanma dayanımı gösterdi. Bu sonuçlara göre, çürükten etkilenmiş dentine adezyon geliştirilmelidir..
Objectives: The aim of this study was to evaluate the bonding ability of current two total etch and three self etch bonding systems on caries-affected dentin Methods: 150 freshly extracted mandibular and maxillary molars were selected of which 75 were caries affected teeth and the remaining were noncarious teeth. By grinding both the sound (n 75) and caries-affected (n 75) occlusal surfaces of teeth, flat dentin surfaces were obtained. Two total-etching bonding systems (XP Bond and OptiBond Solo Plus) , three self-etching bonding systems (Clearfil SE Bond, AdheSE Bond and Adper SE Plus) and a single composite resin (n15) were used for restoration of prepared teeth,. Specimens were mounted in acrylic blocks and composite resins on bonded dentin surfaces with five different bonding systems were applied with plastic rings. The specimens were stored at 37ºC in distilled water for 24 hours. After that, the specimens were applied shear bond strength test. The fracture analyzes of samples were evaluated using light microscope.The results obtained were analyzed using One Way ANOVA, Tukey Pos-Hoc tests and independent t-tests. Results: The results showed that it was found statistically significant difference between bond strengths of Clearfil SE Bond and OptiBond Solo Plus on sound and caries affected dentin (p<0.05). However, there were not statistically significant differences between the bond strength values of other bonding systems on sound and caries affected dentin (XP Bond, AdheSE Bond, Adper SE Plus) (p>0.05). For XP Bond-Total-etch and Clearfil SE Bond-Self-etch, the bond strength to caries affected dentin was higher than OptiBond Solo Plus, AdheSE Bond, Adper SE Plus adhesives (p<0.05). The lowest bond strength both to sound and caries affected dentin was obtained with AdheSE Bond. Conclusions: All tested adhesive systems produced the relatively different bond strengths to sound and caries affected dentin. XP Bond and Clearfil SE Bond showed the highest bond strength to caries affected dentin. According to these results, adhesion to caries affected dentin should be improved.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Diş Hekimliği

Kaynak

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

20

Sayı

3

Künye

Ünlü, N., Çetin, A. R., Cebe, M. A., Gönlüm, Ö. (2010). Güncel Self Etch ve Total Etch Adezivlerin Çürükten Etkilenmiş Dentine Bağlanma Dayanımları. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 20(3), 162-169.