Kulu-Karacadağ volkanitlerinin 40ar/39ar jeokronolojisi Orta Anadolu-Türkiye

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Volcanic rocks named as Kulu-Karacadağ volcanites cover large areas in the Kulu (Konya)-Haymana (Ankara) area. This volcanites are composed of large volumes of andesitic-dacitic lavas and pyroclastics with small volumes of alkali basalt to trachydacite lavas. In this study, 40Ar/39Ar age data of nine samples obtained from the Kulu-Karacada volcanites were presented. Obtained informations reveal the plato age of the volcanites. Results conforming to field observations point that the Kulu-Karacadağ volcanites are Early Miocene (18-21 Ma) in age.
Kulu (Konya)-Haymana (Ankara) yöresinde Kulu-Karacadağvolkanitleri olarak adlandırılan volkanik kayaçlar oldukça geniş alanlar kaplamaktadır. Bu volkanitler geniş yayılıma sahip andezitik-dasitik lav ve piroklastikler ile az yayılımlı alkali bazalttan trakidasite kadar değişen bileşimdeki lavlardan oluşmaktadır. Bu çalışmada Kulu-Karacadağ volkanitlerinden elde edilen dokuz adet örneğin 40Ar/39Ar radyometrik yaş verisi sunulmuştur. Elde edilen bilgiler volkanitlerin yaşını kesin olarak ortaya koymaktadır. Sonuçlar arazi gözlemleriyle uyumlu olup, Kulu-Karacadağ volkanitlerinin Erken Miyosen (18-21 My) yaşını olduğunu göstermektedir.

Açıklama

URL: http://sujest.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/138

Anahtar Kelimeler

Kulu-Karacadağ volkanitleri, 40Ar/39Ar Jeokronolojisi, Kulu-Karacadağ volcanites, 40Ar/39Ar geochronology

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

23

Sayı

Künye

Asan, K., Kurt, H. (2008). Kulu-Karacadağ volkanitlerinin 40ar/39ar jeokronolojisi Orta Anadolu-Türkiye. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23, (2), 33-36.