Diderot'un kaderci Jacques Efendisi'nde Romanesk karşıtlığı

dc.contributor.authorBoyacıoğlu, Fuat
dc.date.accessioned2018-07-27T18:08:41Z
dc.date.available2018-07-27T18:08:41Z
dc.date.issued2008
dc.descriptionURL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/351en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Aydınlanma Çağı'nın en önemli şahsiyetlerinden biri ve ünlü Ansiklopedi'nin (1772) baş editörü olan Diderot'nun Jacques le /ata/iste et son maıtre {Kaderci {Jacques ve Efendisi 1771-1778) adlı romanda romanesk karşıtlığı sergilendi. Ayrıca Diderot'nun bu karşr roman (antiroman)ında, genel olarak geleneksel romanı nas l eleşt rdiği , genel geçer roman tekniklerini nasıl sorguladığı, g~leneksel romancının her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten bir Tanrı Yazar konumunu nasıl reddettiği ele alınmışbr. Diderot'nun, bu karşı romanında, romanın kurgusal dünyasında gerçeğin mirnetik olarak yazıyla ifade edilmesi, buna bağlı olarak, duygulan derinlemesine analiz edilen bir sürü kahramanın etrafında döndüğü bağlayıcı, ilginç, büyüleyici, avutucu bir layın latım ının eleştirilmesi ele alındı. Ayrıca Diderot'nun geleneksel romanın biçimlerini reddedip eleştirirken aynı zamanda nasıl bir yeni bir roman anlayışına sahip olduğu vurgulanmıştır. Bunun yanında klasik roma nın imgeleminde oluşturduğu romaneskin ve kurgunun gözbağcılığını dolaylı ya da dolaysız nas l sorunsal haline getirdiği sergilerımiştir. Diderot'nun bu yapıtının özgün yönü.ı.-Andr_e Gide ve Yeni Romancıların romanlarından önce romanesk karşıtlığını sergilemesidir.en_US
dc.description.abstractDans cette etude on a essaye d'etaler l'envers romanesque dans Jacques le /ata/iste et son maıtre de Den is Dide rot qui fut un ecrivain et philosophe français tres connu et le redacteur en chef de _l'Encyc/opedie (1772) qui revolutionna son epoque par ses opinions. On a expose comment Diderot fait. la critique du genre romanesque en general dans cet antiroman et qu'il parodie les techniques les plus courantes du roman et qu'il refuse la posilion de l'omniscience et de l'omnipotence du romancier qui sait toujours tout de ses personnages comme Auteur -Dieu. On a montre comment Diderot remet en question l'expression mimetique de la realite dans le monde fictif du roman et la narration d'une action attachante, interessante, foscinante et touchante autour de laquelle se toument un certain nombre de personnages dont les sentiments et les actes sont analyses en profondeur. Ona egalement expose comment Diderot, en refusant !es f ormes romanesques du roman traditionel, a constitue une nouvelle conception du rom arı et qu'il a directement ou indirectement remis en question du romanesque et de l'illusion de la ficticite que le romancier traditionnel cree dans son imagination. L'originalite da l'anliroman Jacques le /ata/iste et son maıtre de Denis Diderot est d'exposer l'envers du romanesque avant les antiromans de Gide et ceux des Nouveaux Romanciers. M ots de ele: roman, romanesque, antiroman, narration,en_US
dc.identifier.citationBoyacıoğlu, F. (2008). Diderot'un kaderci Jacques Efendisi'nde Romanesk karşıtlığı. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (20), 75-85.en_US
dc.identifier.endpage85
dc.identifier.issn2458-908Xen_US
dc.identifier.startpage75
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/11629
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesien_US
dc.relation.ispartofSelçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Kategori Belirleneceken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectRomanen_US
dc.subjectRomanesken_US
dc.subjectKarşıt romanen_US
dc.subjectAnlatımen_US
dc.subjectRoman kahramanIen_US
dc.subjectRomanesqueen_US
dc.subjectAntiromanen_US
dc.subjectNarrationen_US
dc.subjectPersonnageen_US
dc.titleDiderot'un kaderci Jacques Efendisi'nde Romanesk karşıtlığıen_US
dc.title.alternativeL'envers Romanesque Jacques le fataliste et son maıtre de Denis Dideroten_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Fuat BOYACIOĞLU.pdf
Boyut:
2.47 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
MAKALE
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: