TV haberciliğinde editoryal bağımsızlık sorunu: Türkiye televizyon haberciliğinde editoryal bağımsızlık sorununa ilişkin alan araştırması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Medya konulu akademik çalışmaların birçoğu haber konusunda editoryal bağımsızlık sorunu üzerinde durmaktadır. Bu sorun özellikle eleştirel medya çalışmalarının merkezinde yer almakla birlikte son dönemde medya sahipliği konusunda ortaya çıkan tartışmaların da genel çerçevesini oluşturmaktadır. Televizyon haberciliğinde editoryal bağımsızlık sorununun tartışıldığı bu çalışmada konuya ilişkin literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca Türkiye’de yayın hayatını sürdüren 13 yaygın haber kanalı ve 5 haber ajansında çalışan haber departmanı sorumlularıyla gerçekleştirilen yüz yüze anket ve formel görüşme yöntemleriyle de sorunun tespit edilmesi yoluna gidilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda televizyon haberciliğinde nesnellik ilkesinin uygulanmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Özellikle kurum ideolojisi, reyting kaygısı ve habercinin iş kaybetme korkusu unsurlarından dolayı editoryal bağımsızlık konusunda taviz verildiği tespitine varılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde anket ve mülakat verileri kapsamında sorunların analizi gerçekleştirilmiştir.
Many academic works who setopic is media, concentrate on the matter of editorial independence in the point of news. This matter especially takes place at the center of critical media works, at the same time it consists the general frame of the discussions that occurs recently on the subject of ownership of media. The study in which the matter of editorial indepence in television reportage is discussed, the literature review has been done related to the issue. Additionally, it is resorted to detect the matter, with the medhods of face to face questionary and formal interview that are applied to 13 common news channels and managers that works in 5 news agencies that take place in Turkey. İn accordance with the data obtains not applied the principle of objectivity the result emerged in television journalism. In particular due to factors ideology of the institution, rating anxiety and fear losing job of journalist concluded the determination of concessions granted in about editorial independence. Within the scope of the data of survey and interview in section result of the study substantiated analysis of the problems.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000032

Anahtar Kelimeler

Medya, Haber, Televizyon, Editoryal bağımsızlık, Media, News, Television, Editorial independence

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

Künye

Yurdigül, Y., Yüksel, H. (2013). TV haberciliğinde editoryal bağımsızlık sorunu: Türkiye televizyon haberciliğinde editoryal bağımsızlık sorununa ilişkin alan araştırması. Selçuk İletişim, 7, (4), 140-151.