An analytic study of communication satisfaction in the Turkish Postal Service

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Communication and job satisfaction have been one of the popular topics in business research. Communication activities directed at employees are currently considered as necessary, which are also seen as an investment that will eventually yield its return. In literature there are some evidences that favourable employees communication have effects on the increase of job satisfaction and employee performance. The appearing job satisfaction, in return, creates an increase in productivity, which contributes to the success of the organization, too. It should be considered that employee communication differs among public institutions and private organization in Turkey. It can be seen that public institutions are rather weak in their internal communication activities whereas private organizations give more importance to communicate with employees. The reason is mainly the fact that in the bureaucratic structure of Turkish public institutions. The most widely used business communication satisfaction questionnaire, the Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) has not been used in the postal service in Turkey. This field study of 520 postman investigated the relationship amongst perceived satisfaction with organizational communication, job satisfaction and, job performance in Turkey. This article presents a factor analytic study of CSQ in a postal service. Our research has revealed that top management does not use effective communication methods towards employees, likewise the employees are not satisfied with those communication activities.
İletişim ve iş tatmini, işletme araştırmasında popüler konulardan birisi olmuştur. Çalışanlara yönelik olarak yapılan iletişim faaliyetleri bir gereklilik olarak değerlendirilmekte ve kuruluşun yaptığı bu faaliyetler ileride kazanç sağlayacak bir yatırım olarak görülmektedir. Literatürde çalışanlarla olumlu iletişimin çalışanların performansını ve iş memnuniyetlerini artırdıklarına dair bazı bulgular vardır. İş tatmini de sırasıyla verimliliği artırmakta ve kuruluşun başarısına katkıda bulunmaktadır. Türkiye’de çalışanlarla iletişimin kamu ve özel kesimlerde farklılık gösterdiği göz önünde tutulmalıdır. Kamu kuruluşlarının dahili iletişim faaliyetleri bir hayli zayıfken özel kuruluşların çalışanlarıyla iletişime daha fazla önem verdikleri görülebilir. Bunun başlıca nedeni Türk kamu kuruluşlarının bürokratik yapısıdır. Büyük ölçüde kullanılan işletme iletişimi memnuniyeti anketi olan İletişim Memnuniyeti Anketi, Türkiye’de posta hizmetinde kullanılmamıştır. 520 postacının katıldığı bu alan araştırması, Türkiye’deki örgütsel iletişim, iş memnuniyeti ve iş performansıyla algılanan memnuniyet arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu makale posta hizmetinde İletişim Memnuniyeti Anketi’nin faktör analizini ortaya koymaktadır. Araştırmamız üst yönetimin çalışanlara yönelik olarak etkin iletişim yöntemlerini kullanmadıklarını ve çalışanların da yapılan bu iletişim faaliyetlerinden memnun olmadıklarını ortaya çıkarmıştır.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000128

Anahtar Kelimeler

Communication satisfaction, Communication satisfaction questionnaire, Postal service, Turkish Post and Telegraph Organization, İletişim memnuniyeti, İletişim memnuniyeti anketi, Posta, PTT

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

Künye

Okay, A., Okay, A. (2009). An analytic study of communication satisfaction in the Turkish Postal Service. Selçuk İletişim, 6, (1), 51-66.