Örgütsel öğrenmenin öncülü olarak örgütsel zeka: teori ve bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Örgütler değişikliklere uyum sağlayabilmek için ayakta kalabilmenin formülünü aramak-tadırlar. İşte bu örgütlerden kendilerini daha hızlı bir şekilde değiştirebilenler yarının örgütleri olarak yaşamlarını sürdürebileceklerdir. Öğrenen örgütler bu hızlı değişimi yakalayabilen ve ihtiyaç duyulan dönüşümleri gerektiği anda gerçekleştirerek kendini yenileyebilen örgütlerdir. Bu çalışmanın amacı öğrenen örgüt yapısında gerçekleşen örgütsel öğrenmenin öncülü olan örgütsel zekâ kavramının örgütsel öğrenme sürecine olan katkısını ve etkisini teori ve uygulamayla destekleyerek açıklamaktır. Bu çalışmanın birinci bölümünde örgütsel öğrenme-ye ilişkin temel kavramlar olan öğrenme kavramı, öğrenme teorileri, öğrenme seviyeleri, örgütsel öğrenme süreci, öğrenen örgüt yapısı ve disiplinleri incelenmiş, ikinci bölümünde, örgütsel öğrenmenin öncülü olarak değerlendirdiğimiz örgütsel zekâ kavramına geçmeden evvel zekâ kavramı, zekâyı oluşturan etmenler, zekâ kuramları irdelenecek, ardından örgütsel zekâ kavramı, örgütsel zekâya ilişkin yetenekler ve örgütsel zekâyla ilişkili kavramlar ayrıntılı olarak incelendikten sonra örgütsel zekânın öğrenmedeki rolü ortaya konulmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde konu ile ilgili ampirik bir çalışma yapılarak teoride verilen bilgilerin uygu-lamadaki mevcut durumla uyumu tespit edilmiştir.
The organizations have been looking for a formula of in order to adapt changes. Of the organizations which can change themselves faster would be able to survive as the organizations of the future. The learning organizations are the organizations which are able to catch these fastly the changes and renew themselves by accomplishing necessary transformation when needed. The aim of this study is to explain the effects and contributions on organizational intelligence to organizational learning process, which is located within the integrity of organizational learning process, by theoritical and practical. The first part of this study covers learning concept, learning theories, learning levels, organizational learning process, learning organization structure and learning organization disciplines which are the main concepts of organizational learning. In the second part, before explaining organizational intelligence which is antecedent of organizational learning, intelligence concept, composing intelligence factors, intelligence theories are examined and then organizational intelligence concept, the abilities related to the organizational intelligence and concepts which are related with organizational intelligence are examined, with details and the role of organizational intelligence on learning is tried to explained. In third part the accordance between theory and practise is determined by doing empirical study.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Örgütsel öğrenme, Örgütsel öğrenme süreci, Öğrenen örgüt, Örgütsel zekâ, Organizational learning, Organizational learning process, Learning organization, Organizational intelligence

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

20

Künye

Yıldırım, E. (2010). Örgütsel öğrenmenin öncülü olarak örgütsel zeka: teori ve bir uygulama. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10, (20), 145-170.