Musevilikte Koşer Yiyecek ve İçecekler Ve Koşer Beslenme Kanunlarının Koşer Gıda Üretimine Potensiyel Etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İlahi dinlerden bir olan Museviliğe göre Koşer, temiz, kirlilikten uzak ve yasak olmayan anlamını taşımaktadır. Koşer beslenme kanunlarının, gıda güvenilirliği üzerine etkileri ve diğer konularla olan ilişkileri ise özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle Koşer damgalı gıdaların üretimi, günümüzde artış göstermekte ve gıda sektöründe önemli bir pazar oluşturmaktadır. Koşer gıdaların, gıda güvenliğindeki potansiyel etkisini anlamak içinse bir kişinin Koşer gıdaların nasıl üretildiğinin ve hangi Koşer kurallarına uymanın tüketiciler için ne kadar önemli olduğunu bilmesi gerekmektedir. Belirtilen sebeplerden dolayı, çalışmada öncelikle Museviliğe göre yasak ve yasak sayılmayan gıdalara, hangi özel durumlarda yasak sayılmama durumlarına değinilip, beslenmede uygulanan ‘Koşer beslenme kanunları’ tanımlanmıştır. Musevilikte yemek yeme kurallarına göre, et ile sütlü yiyeceklerin ve/veya et ile balık yiyeceklerinin aynı sofrada yenilip içilmemesiyle ilgili dinen uyulması gereken kurallar bulunmaktadır. Diğer taraftan Musevilikte birtakım hububat ve meyvelerin kutsal olma özelliği de bulunmaktadır. Musevi beslenme kuralları gereği bayram sofralarında ve özel günlerde hangi tür gıdaların kutlama aracı olarak kullanılması hakkında da çalışmada bilgi verilmeye çalışılmıştır. Koşer beslenme kanunlarının kapsamlı olması, okuyuculara derlemedeki bilgi aktarımını kısıtlamıştır. Verilen bu bilgilerin küreselleşen dünyamızda Koşer beslenme kanunlarını uygulamak koşuluyla güvenilir Koşer gıda üretimi ve servisi yapmak gıda üreticileri ve işletmecilerine faydalı olacağı ve farklı bir ışık tutacağı umulmaktadır.
Kosher term means clean and not prohibited. The effects of Kosher nutrition laws on food safety and their relationship with other issues are of particular importance. Hence, the production of Kosherstamped foods is increasing and constitutes an important market in the food sector. To understand the potential impacts of Kosher on food safety, one must have some understanding of how Kosher foods are produced, and how important Kosher compliance is to consumers. Kosher nutritional law applied in nutrition have defined by referring to foods not prohibited or prohibited. The situations where Kosher foods are not considered prohibited and in which situations are mentioned. There are religious rules regarding whether meat and dairy foods and/or meat and fish foods eaten at the same table. Moreover, certain cereals and fruits have the feature of being sacred. Thus, it has been tried to give information about what kinds of foods should be used as a means of celebration in religious festivals for Jewish dietary rules. The comprehensive Kosher dietary laws have restricted the transfer of information to readers. Expectedly, these information will shed light on food producers and operators in the globalizing world to produce and serve Kosher foods on the condition of applying Kosher nutrition laws.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gıda güvenliği, Koşer gıda, Koşer Kanunlar, Food safety, Kosher food, Kosher laws

Kaynak

Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

6

Künye

Solak, B. B., (2021). Musevilikte Koşer Yiyecek ve İçecekler Ve Koşer Beslenme Kanunlarının Koşer Gıda Üretimine Potensiyel Etkileri. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6, 33-44.