Anadolu’da Selçuk sanatı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Nurettin İbrahim, 1926 yılında kaleme aldığı dört bölümden oluşan “Anadolu’da Selçuk Sanatı” adlı seri makalesinde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde özellikle Konya’da inşa edilen cami, medrese, türbe gibi yapıların hangi hükümdar zamanında, hangi mimarlar tarafından, niçin vücuda getirildiğini ve bu binaların özelliklerini dönemin süreli yayınlarından biri olan Millî Mecmua’nın sütunlarına taşınmıştır. Bu çalışma ile sözü edilen yazılar Osmanlı Türkçesinden çevrilerek Alaattin Camii, Sahip Ata Camii, Sahip Ata Türbesi, Karatay Medresesi, Sırçalı Medrese, Beyhekim Mescidi, Şeyh Bedrettin Konevi Türbesi gibi tarihî eserlerimizin inşa edilmesi ve 82 sene önceki durumlarını günümüz okurlarının dikkatine sunmak amaçlanmıştır.
Nurettin İbrahim wrote a serial article which was named “Seljuk Art in Anatolia” has four parts. In this article, buildings like Muslim theological school, mosque, tomb which are in many places of Anatolia especially in Konya; in which monarch period, by which architecture, why these buildings were builded and their properties are involved in Milli Mecmua which was one of that period. With this work; writings which are mentioned by translating from Ottoman Turkish, taking today’s readers’ attention on building our historical places like Alattin Mosque, Sahip Ata Mosque, Sahip Ata Tomb, Karatay Muslim Theological School, Sırçalı Muslim Theological School, Beyhekim Mosque, Şeyh Bedrettin Konevi Tomb and their situations in 82 years ago is aimed.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/422

Anahtar Kelimeler

Konya, Selçuk sanatı, Cami, Medrese, Türbe, Seljuk art, Mosque, Madrasah, Tomb

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Öztürk, N. (2008). Anadolu’da Selçuk sanatı. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (24), 439-472.