Bakkallardan alışveriş merkezlerine yönelen yeni satın alma paradigması: Konya örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüz işletmelerini ve tüketicilerini etkileyen önemli faktörler bulunmaktadır. İşletmeler; tüketicilerden, ekonomiden, teknolojiden, rekabetten ve belirli dönemlerde revize edilen yasalardaki değişikliklerden etkilenmektedir. Tüketiciler ise, rekabet halindeki işletmelerden, teknolojiden, ekonomik şartlardan etkilenmektedir. Bu gelişmeler hem işletmelerin rekabetini hem de tüketicilerin satınalma davranışını, miktarını, zamanını, yerini etkilemektedir. Konya bölgesinde yapılan bu araştırmada, tüketicilerin bakkallardan yaptıkları satın almanın neden alışveriş merkezlerine doğru yöneldiği, bu merkezlerin niye önemli bir hal aldığı konusu incelenmiştir.
There are important factors which impacts today’s enterprises and consumers. Enterprises are effected by; consumers, economy, technology, competetition and law changes revised in some terms. Consumers are effected by competitive enterprises, technnology, economic conditions. All of these developments effect both enterprises’s competition and customer’s purchasing behaviour, amount, time, place. In this search covering Konya, we analyzed that why consumer prefer shopping from mall rather than grocers and why the malls are important for consumers?

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Alışveriş merkezi, Satınalma davranışı, Tüketici tercihleri, Rekabet, Mall, Purchasing behaviour, Consumer preferences, Competition

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

18

Künye

Bilge, F. A., Aksoy, H. (2009). Bakkallardan alışveriş merkezlerine yönelen yeni satın ala paradigması: Konya örneği. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9, (18), 27-43.