Case suffixes in Salir Turhish

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

There are limited studies on Salirs and Salir Turkish in Turkey. Salirs, who are one of nine Turkish people living in People’s Republic of China with New Uighurs, Kazakhs, Kyrgyzs, Uzbeks, Tatars, Tuvians, Yellow Uighurs and Fu-yu Kyrgyzs, live especially in Qinghai province and various places of People’s Republic of China. There are a lot of different views about Salir Turkish’s position in Turkish language groups. Besides, there are a lot of views about the origin and homeland of Salirs. In this paper, these views are quoted in detail. Also, the information about Salirs are given in the introduction part of the article and the case suffixes in Salir Turkish, the usage and functions in the sentence of case suffixes in Salir Turkish are dwelt on in the development part of the article. This paper is prepared on the basis of “Turkish Languages in China’s Project”.
Türkiyede Salırlar ve Salır Türkçesi üzerine sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Yeni Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Tuva ve Sarı Uygur ve Fu-yü Kırgızları ile birlikte Çin Halk Cumhuriyetinde yasayan dokuz Türk halkından biri olan Salırlar; Qinghai (Çinghai) eyaleti basta olmak üzere Çin Halk Cumhuriyetinin değişik bölgelerinde yaşamaktadırlar. Bunların konuştuğu Salır Türkçesinin Türk lehçe grupları içerisindeki yeri konusunda değişik görüşler söz konusudur. Bunun yanında Salırların kökeni ve anayurtları konusunda da değişik görüşler bulunmaktadır. Bunlar makalede ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Ayrıca giriş bölümünde Salırlar ve Salır Türkçesi hakkında bilgi verilmiş, gelişme bölümünde Salır Türkçesinde hâl ekleri, bu hâl eklerinin kullanımı ve cümle içindeki işlevleri üzerinde durulmuştur. Bu makale, “Çindeki Türk Dilleri” adlı proje esas alınarak hazırlanmıştır.

Açıklama

URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/102

Anahtar Kelimeler

Salirs, Salir Turkish, Comparison, Case suffixes, Salırlar, Salır Türkçesi, Karşılaştırma, Hal ekleri

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Teres, E. (2010). Case suffixes in Salir Turkish. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (24), 79-98.