Zaman yönetimi becerileri: Meslek Yüksek Okulu öğrencileri üzerine bir değerlendirme

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulunda İşletme, Muhasebe, Dış Ticaret, Turizm Otel İşletmeciliği, Turizm Rehberlik, Turizm Seyahat İşletmeciliği programlarında okuyan 1600 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen ve daha sonra Alay ve Koçak (2002) ve Başak vd. (2008) tarafından kullanılan ve üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerini ölçmek amacıyla hazırlanmış Zaman Yönetimi Envanteri (ZYE) kullanılmıştır.
In this study, it is aimed to determine Beyşehir Ali Akkanat Vocational School of Higher Education students’ time-management skills. 1600 students who study in Business Administration, Accounting and Tax Applications, Foreign Trade, Hospitality Services, Tourist Guidence and Tourism and Travel Services programmes of Beyşehir Ali Akkanat Vocational School of Higher Education in the 2008-2009 education terms constitute the universe of this research. Time-Management Inventory which was developed by Britton and Tesser (1991) and later Alay and Koçak (2002) and Başak et al. (2008) to evaluate university students’ time management skills was used in collecting the data.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

17

Künye