15-49 yaş kadınların kurtaj nedenleri ve kontraseptif tercihleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Çalışma 15-49 yaş kadınların isteyerek düşük yapma nedenlerini ve kontraseptif tercihlerini saptamak amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı araştırma şeklinde yapıldı. 11 Kasım 2005 – 31 Ocak 2006 tarihleri arasında Konya Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde isteyerek düşük yapan 103 kadın araştırmanın çalışma grubunu oluşturdu. Literatüre dayanarak araştırmacılar tarafından oluşturulan 27 soruluk anket formu verileri toplamak için kullanıldı. Bir araştırmacı verileri yüz yüze görüşerek topladı. Tanımlayıcı istatistikler yanında kürtaj nedeni ile aile planlaması tercihleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile X2 önemlilik testinden yararlanıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan kadınların yaş ortalaması 32.7 (SD: 5.91, median: 32.0, mode: 30, min.18, max. 45). %85.4’ü ilkokul mezunu veya okur yazar değil, gebelik sayısı 3 veya üzerinde olan kadınlar daha fazla isteyerek düşüğe/MR başvurduğu saptandı (%94.2). En sık isteyerek düşük yapma nedeni olarak çocuk sayısı gösterilmiş (%47.6) ve kadınların gebe kalmadan önce geri çekme yöntemini kullandıkları tespit edildi. Sonuç: İsteyerek düşük hala bir kontraseptif metod olarak kullanılmaktadır. Özellikle doğum sonu kliniklerinde kontrasepsiyon danışmanlığına odaklanmak anne ve çocuk sağlığı bakımından önemlidir.
Aim: The aim of this study is to describe the reasons of induced abortion and contraception preference of the 15-49 years old women. Method: This study has descriptive design. The study setting is Dr. Faruk Sükan Women and Children Hospital in Konya. 103 women (15–49 yrs) who came for induced abortion to the MR (Menstrual Regulation) Polyclinic from 11 November 2005 to 31 January 2006 and who accepted to join the study. It has been used a questionnaire consisted of 27 questions on variables such as demographic features, the reasons of voluntary abortion and contraception preference of women. One investigator collected the data with face to face interviews. Percentages were calculated and Chi-squared tests carried out. Results: The mean age of the 103 women in the study was 32.7 (SD: 5.91, median: 32.0, mode: 30, min.18, max. 45). From the 103 women studied 85.4% of them were literate or primary school graduates, women with 3 or more pregnancy used abortion/MR with high frequency (94.2%). The most frequent reason for abortion was the number of children (47.6%) and 59.4% of women had been used to coitus interruption for contraceptive method just before the abortion. Conclusions: Induced abortion is still used as method of family planning. Focused contraception counseling, especially in their post partum setting, is important to help ensure the well-being of women and children.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İstemli düşük

Kaynak

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

18

Sayı

3

Künye

Yılmaz, S. D., Ege, E., Akın, B., Çelik, Ç. (2010). 15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 18(3), 156-163.