Bağımsızlık sonrası Kırgızistan ekonomisi ve yabancı yatırımların ülke ekonomisindeki rolü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İncelediğim bu konuda Kırgızistan ekonomisindeki yabancı sermaye yatırımları incelenmiştir. İlk bölümde geçiş ekonomilerinde makroekonomik gelişmeler ve bu dönemde Kırgızistan'ın genel ekonomik durumu incelenmiştir. İkinci bolümde Kırgızistan'da bağımsızlık sonrası yabancı sermaye, geçiş sürecinde yatırım ortamı ve uygulanan politikaları, türleri ve boyutları incelendi. Üçüncü bölümde Yabancı yatırımlarının ekonomideki rolü ve makroekonomik etkileri, yabancı yatırımlar çekmede karşılaşılan temel sorunlar, Kırgızistan'daki mevcut yatırım iklimi ve yabancı yatırımların geleceği incelenmiştir. Kırgızistan'ın yabancı sermaye ile ilgili durumu açıklanmaya çalışıldı. Kırgızistan bu konuda daha yeterince sermaye girişi elde edememiştir. Bunun birkaç nedenleri vardır. Ülkedeki politik istikrarsızlıklar da yabancı sermaye yatırımının girişini engellemektedir. Bunun dışında birkaç ekonomik nedenler de vardır. Örneğin teşviklerin yeterince olmaması, vergi oranlarının çekici olmaması ve mülkiyet kanunu açısından birkaç eksiklikler vardır. Ama son zamanlarda yabancı sermayeyi çekmek için ciddi adımlar atılmaktadır.
The role of foreign capital in economy of Kyrgyzstan reasearched in this study. The macroeconomic development in transition economies and general economic situation in Kyrgyzstan is researched in first chapter. The foreign capital after independence in Kyrgyzstan, general situation for investment and applied policy, the amount of foreign investments and sort of investments are very important in transition economy (transition period) that?s why we tried to explain this subjects in second chapter. Foreign capital role in the Kyrgyzstan?s economy, macroeconomic effects, basic problems in investing on Kyrgyzstan, general investment climate in Kyrgyzstan and the future of investments are researched in last chapter. Foreign capital in Kyrgyzstan is tried to remark in this study. Kyrgyzstan is not good in this subject. There are many reasons, here some of them: not good political stability in Kyrgyzstan is preventing the entry of foreign investment. Also other economic reasons such as not baked incentives, not enough good tax rates, applied macroeconomic policy e.t.c . But now there are many common steps to increase foreign invetsments.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ekonomik enformasyon, Economic information, Ekonomik etki, Economic effect, Kırgızistan, Kyrgyzstan, Yabancı bankalar, Foreign banks

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İsaev, D. (2009). Bağımsızlık sonrası Kırgızistan ekonomisi ve yabancı yatırımların ülke ekonomisindeki rolü. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.