Bağımsızlık sonrası Kırgızistan ekonomisi ve yabancı yatırımların ülke ekonomisindeki rolü

dc.contributor.advisorAy, Ahmet
dc.contributor.authorİsaev, Daniyar
dc.date.accessioned2017-12-04T11:40:38Z
dc.date.available2017-12-04T11:40:38Z
dc.date.issued2009
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractİncelediğim bu konuda Kırgızistan ekonomisindeki yabancı sermaye yatırımları incelenmiştir. İlk bölümde geçiş ekonomilerinde makroekonomik gelişmeler ve bu dönemde Kırgızistan'ın genel ekonomik durumu incelenmiştir. İkinci bolümde Kırgızistan'da bağımsızlık sonrası yabancı sermaye, geçiş sürecinde yatırım ortamı ve uygulanan politikaları, türleri ve boyutları incelendi. Üçüncü bölümde Yabancı yatırımlarının ekonomideki rolü ve makroekonomik etkileri, yabancı yatırımlar çekmede karşılaşılan temel sorunlar, Kırgızistan'daki mevcut yatırım iklimi ve yabancı yatırımların geleceği incelenmiştir. Kırgızistan'ın yabancı sermaye ile ilgili durumu açıklanmaya çalışıldı. Kırgızistan bu konuda daha yeterince sermaye girişi elde edememiştir. Bunun birkaç nedenleri vardır. Ülkedeki politik istikrarsızlıklar da yabancı sermaye yatırımının girişini engellemektedir. Bunun dışında birkaç ekonomik nedenler de vardır. Örneğin teşviklerin yeterince olmaması, vergi oranlarının çekici olmaması ve mülkiyet kanunu açısından birkaç eksiklikler vardır. Ama son zamanlarda yabancı sermayeyi çekmek için ciddi adımlar atılmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe role of foreign capital in economy of Kyrgyzstan reasearched in this study. The macroeconomic development in transition economies and general economic situation in Kyrgyzstan is researched in first chapter. The foreign capital after independence in Kyrgyzstan, general situation for investment and applied policy, the amount of foreign investments and sort of investments are very important in transition economy (transition period) that?s why we tried to explain this subjects in second chapter. Foreign capital role in the Kyrgyzstan?s economy, macroeconomic effects, basic problems in investing on Kyrgyzstan, general investment climate in Kyrgyzstan and the future of investments are researched in last chapter. Foreign capital in Kyrgyzstan is tried to remark in this study. Kyrgyzstan is not good in this subject. There are many reasons, here some of them: not good political stability in Kyrgyzstan is preventing the entry of foreign investment. Also other economic reasons such as not baked incentives, not enough good tax rates, applied macroeconomic policy e.t.c . But now there are many common steps to increase foreign invetsments.en_US
dc.identifier.citationİsaev, D. (2009). Bağımsızlık sonrası Kırgızistan ekonomisi ve yabancı yatırımların ülke ekonomisindeki rolü. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/6861
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectEkonomik enformasyonen_US
dc.subjectEconomic informationen_US
dc.subjectEkonomik etkien_US
dc.subjectEconomic effecten_US
dc.subjectKırgızistanen_US
dc.subjectKyrgyzstanen_US
dc.subjectYabancı bankalaren_US
dc.subjectForeign banksen_US
dc.titleBağımsızlık sonrası Kırgızistan ekonomisi ve yabancı yatırımların ülke ekonomisindeki rolüen_US
dc.title.alternativeKyrgyzstan economy after independence and the role of foreign capital in the countrys economyen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
249936.pdf
Boyut:
1.6 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Daniyar İsaev
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: