Kutadgu Bilig’de geçen Ya?saguçı kelimesi üzerine

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Kutadgu Bilig’in 5799. beyitinde geçen ve bir hapax legomenon olan ya?sa?uçı kelimesi Klasik Moğolca yangsagh ve Mançuca nanggişa- kelimelerinin yardımıyla açıklanarak kelimenin etimolojisi yapılacaktır. Ya?sa?uçı kelimesinin *ya?sa- fiil gövdesinden, *ya?safiilinin ise –Us eki ile *ya?- fiil kökünden türetilmiş olan ya?us sıfatından geldiği ve söz konusu kelimenin “dalkavuk” anlamını taşıdığı gösterilecektir. Sonuç olarak, beyit yeniden anlamlandırılacak ve yorumlanacaktır.
This article discusses a hapax legomenon which occurs in the 5799th couplet of Qutadgu Bilig. The lexeme will be etymologized anew by means of Written Mongolian yangsagh and Manchu nanggiša-. Ya?sagu?ı is derived from the verbal stem *ya?sa- which itself is derived from the adjective ya?us. Ya?us which comes from *ya?- is only once attested in the Yenissei Inscriptions. It will also be shown that the word yangsagh actually means “flatterer”. In the conclusion, a new translation and interpretation of the couplet will be given.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/465

Anahtar Kelimeler

Kutadgu Bilig, Yaŋsaġuçı, Klasik Moğolca, Mançuca, Qutadgu Bilig, Written Mongolian, Manchu

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ünal, O. (2010). Kutadgu Bilig’de geçen Yaŋsaguçı kelimesi üzerine. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (28), 159-170.