Kamu ve Özel Sektörde Halkla I?li?şki?ler (Karşilaştirmali Bi?r Çalışma)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Özel ve kamu kuruluşlarındaki gelişim ve değişme ülkemizde ilgiyle takip edilirken aynı bağlamda Konya'da da bu süreç ilgiyle takip dilmektedir. Siyasal, ekonomik ve toplumsal koşullardaki değişim ve gelişmeler önce kamu yönetiminde sonrada özel sektörde, halkla ilişkiler uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. Kamu yönetiminin hemen hemen bütün kurumlarında uygulanan halkla ilişkiler, tüm özel kuruluşlar içinde yaşamsal bir önem kazanmaktadır. Büyük ve özel kuruluşların tümünde halkla ilişkiler birimlerine ve çalışmalarına yer verildiği görülmektedir. Günümüzde halkla ilişkiler, işletmenin önemli fonksiyonlarından biri haline gelmiştir. Belirli boyutlara gelmiş her işletmenin bünyesinde halkla ilişkiler bölümünü ve burada çalışan uzman elemanları görmekteyiz. Artık işletmeler kamuoyunu olumlu yönde etkilemek ve kalıcı izler bırakmak peşindedirler.
While the development and conversion of public and private organizations is being monitored with a considerable concern in our country in this context this process is also monitored in Konya. Developments and changes in the political, economic, and social conditions necessitated the public relations applications in public administration and private sector respectively. Public relations which are used almost in all organizations of public administration are immensely becoming important vitally in all private organizations. It is observed that public relations departments and employees are incorporated in all big size private organizations. Recently public relations became one of the important functions of organizations. It is possible to see public relations departments and employees in constitution of organizations that reach to a specific size. Organizations are seeking to affect the public opininion positively and to leave a permanent mark on it.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Belediyeler, Kamu Sektörü, Özel Sektör, Municipalities, public sector, Private Sector

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

1-2

Künye

Summak, M. E., (2008). Kamu ve Özel Sektörde Halkla İli̇şki̇ler (Karşilaştirmali Bi̇r Çalışma). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 11(1-2), 221-236.