Geleneksel yerleşmelerde kültür turizmi: Beypazarı örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ankara’nın Beypazarı ilçesi, tarihi Hititlere kadar uzanan eski bir yerleşim yeridir. Beypazarı, farklı egemenliklere ve kültürlere ait özgün niteliklerini günümüze kadar büyük ölçüde koruyabilmiş bir yerleşmedir. Yoğun olarak 19. yüzyıl geleneksel konutlarının yanı sıra dini, sosyal, kültürel ve ticari yapılarıyla da zengin bir tarihi kent dokusuna sahiptir. Tarihi mekanları, sosyal ve kültürel değerleri açısından Beypazarı, kültür turizmi potansiyeli oldukça yüksek ve iyi değerlendirilmesi gereken bir yerleşimdir. Bu çalışmada; Beypazarı’nın doğal ve kültürel özellikleri ortaya konmuş, kültür turizmi kapsamında değerlendirilebilecek bileşenler belirlenmiş ve turizm açısından değerlendirilmesi için öneriler geliştirilmiştir.
Beypazarı district located in Ankara is an old settlement place which its historical background extends to Hittites. Beypazarı still keeps the characteristics of different cultures up to today. It has a rich historical urban texture mostly covered by 19th century traditional houses besides its religious, social, cultural and commercial buildings. From cultural and social point of view of historical places in Beypazarı has a high cultural tourism potential that must be evaluated. In this study; cultural and natural characteristics of Beypazarı were introduced. In scope of cultural tourism of Beypazarı, components were determined and proposals were developed for evaluating its tourism usage.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Orman Mühendisliği, Kültür turizmi, geleneksel yerleşim, Beypazarı.

Kaynak

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

2

Künye