Geleneksel yerleşmelerde kültür turizmi: Beypazarı örneği

dc.contributor.authorAklanoğlu, Filiz.
dc.date.accessioned2020-03-26T17:46:12Z
dc.date.available2020-03-26T17:46:12Z
dc.date.issued2010
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractAnkara’nın Beypazarı ilçesi, tarihi Hititlere kadar uzanan eski bir yerleşim yeridir. Beypazarı, farklı egemenliklere ve kültürlere ait özgün niteliklerini günümüze kadar büyük ölçüde koruyabilmiş bir yerleşmedir. Yoğun olarak 19. yüzyıl geleneksel konutlarının yanı sıra dini, sosyal, kültürel ve ticari yapılarıyla da zengin bir tarihi kent dokusuna sahiptir. Tarihi mekanları, sosyal ve kültürel değerleri açısından Beypazarı, kültür turizmi potansiyeli oldukça yüksek ve iyi değerlendirilmesi gereken bir yerleşimdir. Bu çalışmada; Beypazarı’nın doğal ve kültürel özellikleri ortaya konmuş, kültür turizmi kapsamında değerlendirilebilecek bileşenler belirlenmiş ve turizm açısından değerlendirilmesi için öneriler geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractBeypazarı district located in Ankara is an old settlement place which its historical background extends to Hittites. Beypazarı still keeps the characteristics of different cultures up to today. It has a rich historical urban texture mostly covered by 19th century traditional houses besides its religious, social, cultural and commercial buildings. From cultural and social point of view of historical places in Beypazarı has a high cultural tourism potential that must be evaluated. In this study; cultural and natural characteristics of Beypazarı were introduced. In scope of cultural tourism of Beypazarı, components were determined and proposals were developed for evaluating its tourism usage.en_US
dc.identifier.endpage136en_US
dc.identifier.issn1303-2399en_US
dc.identifier.issn1309-4181en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage125en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBNU5UTXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/24351
dc.identifier.volume10en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectOrman Mühendisliği, Kültür turizmi, geleneksel yerleşim, Beypazarı.en_US
dc.titleGeleneksel yerleşmelerde kültür turizmi: Beypazarı örneğien_US
dc.title.alternativeCultural tourism at traditional settlements: the case of Beypazarıen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
9.pdf
Boyut:
551.95 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası