E-Devlet Uygulamalarının Hi?zmet Kali?tesi?ne Etki?leri?

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ülkemizde üzerinde yeni yeni durulmaya başlanan e-devlet, verimliliği artırmak amacıyla ve çağdaş toplum olmanın bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda yönetenlerle yönetilenler arasındaki her türlü ödev ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak "dijital ortamda" sürekli ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Küreselleşme, dünya ülkelerinin birçok alanda birbirine bağımlı hale gelmelerini ifade etmektedir. Böylelikle dünyada siyasal sınırlar ortadan kalkmış ve dünya küresel bir köy haline gelmiştir. Bu yapıda devletler, etkinliklerini artırmak için, bilişim teknolojilerinin alt yapılarından yararlanarak, hizmetlerim elektronik ortamda sürdürmeye başlamıştır. Bu uygulamaların tamamı E-Devlet kavramıyla anılmaktadır. Internet kullanımı hayatımızda birçok kolaylıklar sağlamasının yanında bir takım sorunlara da yol açmıştır. Internet kullanımının yaygınlaşması edevlet uygulamasına geçişi de hızlandırmıştır. Günümüz kamu yönetiminin vazgeçilmezi haline gelen e-devlet birçok kamu hizmetinin görülmesinde hız ve etkinlik sağlamıştır. Bu çalışmada, internetin Türkiye'de gelişimi ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan e-devletin gelişimi ele alınıp incelenecektir.
E-Government which has recently been significant in our country einerged as a must of being a modern society and to increase efficiency, in that manner, it means the realization of mutual duties and responsibilities between people who govern and those who are governed in the digital space". However, it seems that, the concept of e-government that we denned in a general manner is discussed in various places where different aspects of it are emphasized. Globalization, become dependent each other of world countries in many areas as stated. In this political boundaries have disappeared and the lage. These states taking advantage of their ture and has begun to pursue their services on their effectiveness. All of these applications be world has become a global information technology electronic context for inc called with E-Govemment concept Beside the facilities, the internet usage,also gives rise to some kinds of problems in our lifes. Becoming prevalent of the internet usage also hastaned the transition to e-state practices.the e-state practices which are today indispensable for public adminirastions,bring inomentum and efficiency. In this paper the emergence, development in Turkey and the problems of the internet will be analized.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Internet, E-devlet, kalite, Internet, E-goverment, Qality

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

1-2

Künye

Karasoy, H. A., (2009). E-devlet Uygulamalarının Hi̇zmet Kali̇tesi̇ne Etki̇leri̇. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 12(1-2), 279-294.