Üni?versi?te Öğrenci?leri?ni?n Kredi? Kartı Kullanımlarını Değerlendi?rmeye Yöneli?k Bi?r Araştırma: Ni?ğde Üni?versi?tesi? Öğrenci?leri? Örneği?

dc.contributor.authorÇiçek, Recep
dc.contributor.authorDemirdelen, Kemal
dc.date.accessioned2023-05-01T17:20:54Z
dc.date.available2023-05-01T17:20:54Z
dc.date.issued2008en_US
dc.departmentBaşka Kurumen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın ana amacı; üniversite öğrencilerinin kredi kartı tercihlerinde etkili olan faktörler ile kredi kartının sağladığı faydalara ait değişkenlerin, cinsiyetleri, fakülteleri, sınıfları, yaş grupları ve gelirleri bağlamında farklılık bulunup bulunmadığını, farklılık varsa farklılığın kaynağını ortaya koymaktır. Araştırmada ayrıca kredi kartlarının harcamalar üzerindeki etkisi, kredi kartı kullanım sıklığı ve kredi kartı kullanım alanları katılımcıların demografik özellikleri açısından belirlenmesine çalışılacaktır. Bu amaçla anket yöntemiyle, Niğde Üniversitesi öğrencilerine ilişkin veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinden elde edilen bilgilere göre; “kredi kartının taksitli alışveriş imkanı sağlaması" ve "kredi kartlarının bugün alıp sonra ödeme kolaylığı sağlaması" faktörlerinin ankete cevap verenler açısından kredi kartı kullanım amacına etki derecelerinin yüksek olduğu, ancak "kredi kartı kullanıcılarının üzerlerinde para taşımamalarına imkan sağlaması” faktörünün ise etki derecesinin düşük olduğu gözlemlenmiştir. "Kredi kartı veren bankanın hizmet kalitesi" ve "kredi kartı hesap kesim tarihi" faktörlerinin ankete cevap verenler açısından kredi kartı tercih nedenlerine etki derecelerinin yüksek olduğu, ancak "yakınların tavsiyesi" ve "şubenin yakınlığı" faktörlerinin ise etki derecesinin düşük olduğu gözlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe subject of this experimental study is to determine the effective items for the selection of credit card and it has been also aimed to measure whether there is difference or not use of credit cards considering some independent variables such as gender, class, age groups, income and faculty. For this purpose, data has been derived by using survey method. According to the results of the analysis, for the choice of credit card, while students consider credit cards for installment opportunity and paying later are much effective, consider credit cards for reducing cash needs are not so effective. Students take in to account more service quality of credit card issuers and overrate credit card billing date. Students don't consider distance of the bank branch and recommendations the relatives to choose the credit cards.en_US
dc.identifier.citationÇiçek, R., Demirdelen, K., (2008). Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Kredi̇ Kartı Kullanımlarını Değerlendi̇rmeye Yöneli̇k Bi̇r Araştırma: Ni̇ğde Üni̇versi̇tesi̇ Öğrenci̇leri̇ Örneği̇. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 11(1-2), 539-560.en_US
dc.identifier.endpage560en_US
dc.identifier.issn2564-7458en_US
dc.identifier.issue1-2en_US
dc.identifier.startpage539en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/46903
dc.identifier.volume11en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectKredi kartıen_US
dc.subjectkredi kartı tercihien_US
dc.subjectNiğdeen_US
dc.subjectCredit Cardsen_US
dc.subjectCredit cards choiceen_US
dc.subjectNigdeen_US
dc.titleÜni?versi?te Öğrenci?leri?ni?n Kredi? Kartı Kullanımlarını Değerlendi?rmeye Yöneli?k Bi?r Araştırma: Ni?ğde Üni?versi?tesi? Öğrenci?leri? Örneği?en_US
dc.title.alternativeA Study About Evaluation of the Usage of Credit Cards of the Credit Cards Users: Example of Nigde University Studentsen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
sb myo 10 (1-2) 23.pdf
Boyut:
977.63 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: