Erol Güngör ve Özer Ozankaya'da toplumsal değişme kavramına karşılaştırılmalı bakış

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Toplumsal Değişme, Toplumsal Yapı kavrctmıyla birlikte sosyolojinin iki temel alanını , hatta hareket noktasını oluşturur. Sosyologlann bu kavramlara verdikleri anlam, onların toplumsal meselelere bakışını da belirlemektedir. Erol Güngör ve Özer Ozankaya da Türk toplumbiliminde toplumsal değişme kavramına verdikleri anlam ile Türk toplumunun meslelerine bakışta farklı duruşları sergileyen Türk toplumbUimcileridir. Aynı zamanda bu iki toplumbilimci Türk sosyolojisindeki iki temel farklı bakışı temsil etmesi açısmdan da önemlidir. Ozankaya'nın yaklaşımında ne kadar marksisl yaklaşım önce evrenselleştirip sonra da bütün toplumlarla birlikte Türk toplumunu da açıklamanın tek yolu olarak sunuluyorsa Güngör'ün yaklaşımında da Türk toplumunun meselelerinin anlaşılması ve çözülmesi için Türk toplumunun tarihi ve kültürel geçmişinden koparılamayacağı o denli kuvvetle vurgulanmaktadır.
The concept of Social change, along with the concept of Social Structure, comprises the two most important basic flelds and even set-off points in sociology. The meanings that are altributed to these concepts by the sociologlsts also determine their approach towards social issues. Erol Güngör and Özer Ozankaya are two Turkish soclologists, who have different stances towards the issues of the Turkish society due to the different meanings they attribute on the concept of social change. These two Turkish sociologlsts are also important in that they represent the two different and fundamental approaches in Turkish soclology. Although Ozankaya's approach catholicizes the Marxist approach and then presents it-to be the only way to explaln the Turkish society, as well as the rest of all human socleties; Güngör's approach on the other hand strongly emphasizes that in order to understand and solve the Turkish soclal issues one should not separate the Turkish society from its historical and cultural roots.

Açıklama

URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/320

Anahtar Kelimeler

Erol Güngör, Özer Ozankaya, Toplumsal değişme, Social change

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yılmaz, E. (2009). Erol Güngör ve Özer Ozankaya'da toplumsal değişme kavramına karşılaştırılmalı bakış. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (21), 71-81.