Preparation of Prebiotic Pectin-Supplemented Vitamin C Microcapsules

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2024

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Microencapsulating vitamin C with dietary fibers and prebiotics can improve the storage, preservation, and marketing of vitamin C supplements. This research aimed to explore the feasibility of creating microcapsules using vitamin C, pectin, and alginate through a microencapsulation technique. Pectin was extracted from lemon peel using an acid treatment and then characterized. The morphology of the vitamin C-pectin-alginate microcapsules was examined by scanning electron microscopy. Time, temperature, and pH-dependent vitamin C release profiles of the vitamin C-pectin-alginate microcapsules were studied. The rate of release of vitamin C increased towards pH values close to 7.0, with a higher rate of 83.97% observed at pH 7.0. Additionally, temperature affected the release of vitamin C from the microcapsules, with approximately 47.2% release at body temperature (37°C) and a higher fluctuation in vitamin C release was observed at 20°C. This study revealed that pectin extracted from lemon peels can be used with alginate to encapsulate vitamin C.
C vitamini, diyet lifleri ve prebiyotiklerle mikrokapsüllenmesi, C vitamini takviyelerinin depolanmasını, korunmasını ve pazarlanmasını iyileştirebilir. Bu çalışmanın amacı, bir mikrokapsülleme tekniği kullanarak C vitamini, pektin ve aljinatı bir araya getirerek mikrokapsüller oluşturmanın fizibilitesini araştırmaktır. Pektin, limon kabuğundan asit muamelesi kullanılarak ekstrakte edilmiş ve karakterize edilmiştir. C vitamini-pektin-aljinat mikrokapsüllerinin morfolojisi taramalı elektron mikroskobu ile incelenmiştir. C vitamini-pektin-aljinat mikrokapsüllerinin zaman, sıcaklık ve pH bağımlı C vitamini salım profilleri incelenmiştir. C vitamini salım hızı, pH 7.0'a yakın pH değerlerine doğru artarken, pH 7.0'da daha yüksek oranda %83.97 gözlendi. Ek olarak, sıcaklık vücut sıcaklığında (37°C) yaklaşık %47.2 salınım ile mikrokapsüllerden C vitamini salınımını etkiledi ve 20°C'de C vitamini salınımında daha yüksek bir dalgalanma gözlendi. Bu çalışma, limon kabuklarından ekstrakte edilen pektinin, C vitaminini kapsüllemek için aljinat ile birlikte kullanılabileceğini ortaya koydu.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Vitamin C, Pectin, Alginate, Encapsulation, Ascorbic acid, C vitamini, Pektin, Aljinat, Enkapsülasyon, Askorbik asit

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

50

Sayı

1

Künye

Öztürk, Ö., D., Ergün, S., Özdemir, N., Sargın, İ., Arslan, G., (2024). Preparation of Prebiotic Pectin-Supplemented Vitamin C Microcapsules. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 50(1), 6-13. Doi: 10.35238/sufefd.1335077