Esedullah Merdani Rahimi, Qaşqayi Sözlügü: Kaşkay Türkçesi-Farsça Sözlük

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Esedullah Merdânî Rahîmî tarafından kaleme alınan Qaşqayî Sözlügü isimli Kaşkay Türkçesi- Farsça sözlük hakkında bir inceleme yer almaktadır. Eserin yazarı Esedullah Merdânî Rahîmî’nin hayatı ve Kaşkay Türkçesi çerçevesinde yaptığı çalışmaları hakkında kısa bir bilgi verilmektedir. Sözlüğün yazılış amacına ve düzenleniş şekline dair bazı açıklamalar sunulmaktadır. Ayrıca geçmişte ve bugünkü İran’da yaşayan Kaşkay Türklerinin kendi dil ve kültürlerine verdikleri öneme kısaca değinilmektedir.
In this study, there is a research about a Qashqai Turkish- Persian dictionary named Qashqai Dictionary by Esedullah Merdânî Rahîmî. A short summary of the life of the author of the work of art and his works related to Qashqai Turkish was given in this study. Some explanations for the writing the work of art and thestyle of organization were given. Besides, the importance which Qashqai Turks of past and present in Iran to their language and cultures is also mentioned.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

24

Künye

Temizel A. (2008). Esedullah Merdani Rahimi, Qaşqayi Sözlügü: Kaşkay Türkçesi-Farsça Sözlük. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 0(24), 473-479.