Farmasötik botanik/Makale Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 16 / 16
 • Öğe
  Salvia candidissima Vahl (Lamiaceae) Alt Türlerinin Morfolojik ve Anatomik Özelliklerinin İncelenmesi
  (Selçuk Üniversitesi, 2022) Bağcı, Yavuz; Elmalı, Nermin; Doğu, Süleyman
  In this study, analysis of morphological, anatomical and ecological character of subsp. of the Salvia candidissima species which belong to family of Labiatae have been determined. In morphological studies of this species, parts of stem, leaves, flower and fruit have been measured. In anatomical investigations of this species have been taken from root, stem, leaves by microtom and hand. These sections have been painted and made constant slide. Afterwards, photographs of these preparations were taken with the help of a camera microscope and detailed anatomical examinations were made. Stomatal characteristics have been examined by section taken superficial from these plants leaves and stomatal index has been calculated.
 • Öğe
  Endemik Cousinia decolorans Freyn & Sint. (Asteraceae) Türünün Anatomik, Palinolojik ve Mikromorfolojik Özellikleri
  (Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi, 2021) Ulukuş, Deniz; Atasagun, Bayram; Tugay, Osman
  Cousinia (Asteraceae, Cardueae) cinsi çiçekli bitkiler içerisinde tür sayısı bakımından 50. büyük cins ve Asteraceae familyası içerisinde yaklaşık 700 türle temsil edilen en büyük cinslerden biridir. Bu çalışma, Cousinia seksiyonu içerisinde yer alan Cousinia decolorans türünün anatomik, palinolojik mikromorfolojik özelliklerinin belirlenerek cinsin sistematiğine katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. C. decolorans türünün polen mikromorfolojik özellikleri çalışılmış ve türe ait fotoğraflar verilmiştir. Bu türün anatomik çalışmasında gövde, yaprak ve orta damar özellikleri tespit edilerek fotoğrafları verilmiştir. Anatomik çalışmalar için bitki kısımları parafine gömülmüş ve dokuların boyanma işlemi için safranin fast green boyama metodu uygulanmıştır. Anatomik karakterlerden orta damar şeklinin yarıorbikular ve orta damardaki iletim demeti sayısının 3 olmasıyla bu karakterlerin türler arasında ayrımda kullanılabileceği belirlenmiştir. Palinolojik çalışmalarda ışık mikroskobu kullanılarak polen şeklinin prolat olduğu tespit edilmiştir. Polen ekzin yüzey süslerinin belirlenmesi için SEM mikroskobu kullanılıp, polenlerin fotoğrafları çekilmiş ve polen yüzeylerinin verrukat olduğu belirlenmiştir. Ayrıca akenlerin morfolojik ve mikromorfolojik özellikleri incelenmiş ve yüzey ornamentasyonunun retipilat olduğu belirlenmiştir.
 • Öğe
  Endemik Cousinia aucheri DC. (İnce Kızan) Üzerine Anatomik, Palinolojik ve Mikromorfolojik Araştırmalar
  (Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi, 2021) Tugay, Osman; Atasagun, Bayram; Ulukuş, Deniz
  Cousinia, Asteraceae’deki en büyük cinslerden biridir, Güneybatı ve Orta Asya’da 700 tür içermektedir. Cousinia seksiyonu Türkiye’de 23 tür ile temsil edilmektedir. Cousinia’nın taksonomisi tartışmalıdır. Anatomi ve polen morfolojisinin kullanılması, türlerin tanımlanması ve sınırlandırılması için faydalı bir araç olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Cousinia aucheri DC’nin anatomik, palinolojik ve aken mikromorfolojik özelliklerini araştırmayı ve Cousinia’nın sistematiğine katkı sağlamayı amaçladık. Anatomik çalışmalar için gövde, yaprak ve orta damar kesitlerinde parafin yöntemi kullanıldı. Palizat parankima sayısı, orta damarın şekli, damar demetlerinin sayısı ve düzenlenişinin önemli taksonomik bilgiler sağladığı belirlendi. Polen preparatları Wodehouse yöntemine göre hazırlandı. Polen taneleri trikolporat aperture ve verrukat süslemeye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca akenlerin morfolojik ve mikromorfolojik özellikleri araştırılmış ve yüzey süslemelerinin retipilat olduğu tespit edilmiştir.
 • Öğe
  Türkiye İçin Endemik Bir Bitki Olan Cousinia foliosa Boiss. & Balansa (Asteraceae) Üzerine Anatomik ve Palinolojik Çalışmalar
  (Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi, 2020) Ulukuş, Deniz; Tugay, Osman
  Cousinia Cass. cinsi Asteraceae familyasının en büyük cinslerinden biri olup yaklaşık 700 türle temsil edilmektedir. Bu çalışma, Stenocephalae Bunge seksiyonu içerisinde yer alan Cousinia foliosa türünün anatomik ve palinolojik özelliklerinin belirlenerek cinsin sistematiğine katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. C. foliosa türünün polen mikromorfolojik özellikleri çalışılmış ve türe ait fotoğraflar verilmiştir. Bu türün anatomik çalışmasında gövde, yaprak ve orta damar özellikleri tespit edilerek fotoğrafları verilmiştir. Anatomik çalışmalar için bitki kısımları parafine gömülmüş ve dokuların boyanma işlemi için safranin fast green boyama metodu uygulanmıştır. Anatomik karakterlerden orta damar şeklinin dairemsi ve orta damardaki iletim demeti sayısının 8 olmasıyla bu karakterlerin türlerin ayrımında önemli olduğu belirlenmiştir. Palinolojik çalışmalar için ışık mikroskobu kullanılmış ve polen şekli subprolat olarak tespit edilmiştir. SEM mikroskobu kullanılarak polen ekzin yüzey süslerinin fotoğrafları çekilmiş ve polenlerin verrukoz olduğu belirlenmiştir.
 • Öğe
  Morphology, anatomy and palynology of two endemic Cousinia cass. species (sect. Cousinia, Asteraceae) and their taxonomic implications
  (PAKISTAN BOTANICAL SOC, 2020) Ulukuş, Deniz.; Tugay, Osman.
  The morphological, anatomical and palynological features of Cousinia eleonorae Hub.-Mor. and Cousinia humilis Boiss. are provided along with their taxonomic significance. Their expanded description, distribution map and coloured photographs are also given. The morphological characteristics of leaves, phyllaries are taxonomically significant for distinguishing Cousinia species. In addition, the micromorphological characteristics of pollen grains and achenes are provided with the use of scanning electron microscopy. Anatomical characters such as number of cortex cells, number of vascular bundles and midrib shape are found to be significant characters. Moreover, exine sculpturing pattern and shape of pollen grains can be used for taxonomic purposes.
 • Öğe
  In vitro antioxidant capacity and phytochemical characterization of Eryngium kotschyi Boiss
  (JOURNAL PHARMACY & PHARMACOGNOSY RESEARCH-JPPRES, 2020) Pasayeva, Leyla.; Safak, Esra Kongul.; Arigun, Tunahan.; Fatullayev, Hanifa.; Tugay, Osman.
  Context: Eryngium kotschyi is one of the species of Eryngium genus and was endemic to Turkey. It was known, that traditionally uses of this plant in the South-Western part of Turkey for the treatment of various diseases. Aims: To evaluate the antioxidant capacities of methanol extract and ethyl acetate, n-butanol and water sub-extracts as well as to determine the phytochemical composition and to quantify the major antioxidant compounds in the active sub-extract. Methods: Besides the total phenolic compounds and total flavonoid compounds, the antioxidant capacity of E. kotschyi was evaluated by DPPH center dot, ABTS+center dot and FRAP methods and qualitative and quantitative determination of phytochemical constituents in active sub-extract by LC-MS/MS. Results: The highest total phenolic (173.710 +/- 1.088 mg gallic acid equivalent/ g(exteact)) and total flavonoid content (86.978 +/- 0.650 mg catechin equivalent/ g(exteact)) was found in ethyl acetate sub-extract of E. kotschyi (EKE) and this sub-extract showed the highest antioxidant capacity on DPPH center dot (IC50 = 0.264 +/- 0.040 mg/ mL), ABTS+center dot (at a concentration of 0.125 mg/mL equivalent to 0.497 mu M Trolox) and FRAP (at a concentration of 1 mg/ mL equivalent to 1476 +/- 5.292 mmol Fe2+) tests. Preliminary examination of the mass spectrums revealed the presence of 24 phytochemical compounds in this sub-extract and 7 of them was quantified. According to quantitative analyses the main compounds of EKE sub-extract were rosmarinic acid (490.820 +/- 0.703 mu g/mgextoet), chlorogenic acid (80.405 +/- 0.170 mu g/mg(exteeet)), isorhamnetin 3-O-rutinoside (72.280 +/- 0.33 mu g/ mgexteeet), rutin (63.020 +/- 0.052 mu g/mg(exteeet)) and caffeic acid (55.153 +/- 0.523 mu g/ mg(exteeet)). Conclusions: The data suggest that EKE possess utilizable antioxidant properties in vitro. The antioxidant capacity of this sub-extract could be due to high content of phenolic and flavonoid contents.
 • Öğe
  Bazı Ruta L. ekstraktlarının biyoaktif madde içerikleri ve radikal kovucu aktiviteleri
  (KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIV REKTORLUGU, 2019) Yaman, Cennet.; Ulukuş, Deniz.; Tugay, Osman.
  Ruta L. is a genus of the Rutaceae family, mostly used as a traditional medicinal plant. In this study, the antioxidant activities of methanolic and ethanolic extracts of wild Ruta chalepensis L. (above ground plant) and Ruta montana L. (leaves-flowers, stems) were assessed. The results showed that methanol extract of flower-leave of Ruta montana provided the highest yield of extraction (15.11%, 151.12 +/- 0.78 mg/g) whereas the lowest yield was obtained in ethanol extract of stems of Ruta montana (2.67%, 26.66 +/- 0.50 mg/g). Total flavonoid content in dry weight of methanol and ethanol extracts of Ruta chalepensis was found higher than other extracts except methanol leaves-flowers extract of Ruta montana. It was determinated that ethanol extracts of Ruta montana stem sustained less total flavonoid and phenolic content. Also, radical scavenging activities such as 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate (DPPH) and 2, 2'-Azino-Bis-3-Ethylbenzothiazoline-6-Sulfonic acid (ABTS) of extracts was investigated, and according to the solvent, it was revealed that extracts of Ruta chalepensis exhibited high activity. As a result, it has been discussed that Ruta can be used as a natural antioxidant by taking advantage of these data.
 • Öğe
  Metabolite profiling by hyphenated liquid chromatographic mass spectrometric technique (hplc-dad-esı-q-tof-ms/ms) and neurobiological potential of haplophyllum sahinii and h. vulcanicum extracts
  (WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2019) Karahisar, Esengul; Tugay, Osman; Orhan, Ilkay Erdogan; Deniz, Fatma Sezer Senol; Luca, Simon Vlad; Skalicka-Wozniak, Krystyna; Sahin, Mustafa
  In the current study, the ethanol extracts of flower, stem, and root parts of two endemic Turkish species, e. g., Haplophyllum sahinii O. Tugay & D. Ulukus and H. vulcanicum Boiss. & Heldr., were screened against acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BChE) associated with Alzheimer's disease as well as tyrosinase (TYR) linked to Parkinson's disease using ELISA microplate assay at 200 mu g/mL. Among the extracts, the highest inhibition was caused by the stem extract of H. sahinii against BChE (IC50=64.93 +/- 1.38 mu g/mL). Consistently, all of the extracts were found to exert a selective inhibition towards BChE to some extent. It was only the root extract of H. vulcanicum that could inhibit AChE at low level (IC50=203.18 +/- 5.33 mu g/mL). None of the extracts displayed an inhibition over 50 % against TYR. Metabolite profiling of the extracts was achieved by a highly hyphenated liquid chromatographic mass spectrometric technique (HPLC-DAD-ESI-Q-TOF-MS/MS), which revealed the presence of furoquinoline (beta-fagarine, gamma-fagarine) and amide (tubasenicine, tubacetine) alkaloids; furano- (rutamarin), pyrano- (xanthyletine), and geranyloxy coumarins; phenylpropanoid (secoisolariciresinol), arylnaphthalene (mono-O-acetyldiphyllin apioside), and dibenzylbutyrolactone (kusunokinin, haplomyrfolin) lignans. Several important differences were observed between the extracts analyzed. beta-Fagarine was the major alkaloid in H. vulcanicum, whereas gamma-fagarine was present only in the roots of both Haplophyllum species; moreover, secoisolariciresinol and secoisolariciresinol dimethyl ether were the main lignans in the stems and flowers. This is the first study identifying ChE and TYR inhibitory effect and metabolic profiles of H. vulcanicum and H. sahinii.
 • Öğe
  Linum aksehirense (sect. Dasylinum, Linaceae), a new species from Central Anatolia (Turkey)
  (PENSOFT PUBLISHERS, 2019) Tugay, Osman; Ulukus, Deniz
  Linum aksehirense (Linaceae) is described as a new species known from the slopes of the Sultan Mountains in the Aksehir district of Konya in Central Anatolia (Turkey). It is most similar to L. pubescens Banks & Sol. and L. anisocalyx P.H.Davis, from which it is easily distinguished by its stem leaf shape, sepal shape and petal colour. Seed and pollen surface ornamentations were photographed under SEM microscopy to explore micromorphological characters distinguishing the new species from close relatives. In addition, photographs of living material, a distribution map, ecological details, and an identification key are provided.
 • Öğe
  Chemical composition and anti-inflammatory activity of Kitaibelia balansae boiss
  (SOC STIINTE FARMACEUTICE ROMANIA, 2019) Karatoprak, Gökçe Şeker.; Paşayeva, Leyla.; Köngül Şafak, Esra.; Göger, Fatih.; Tugay, Osman.; Koşar, Müberra.
  Aerial part extracts of Kitaibelia balansae Boiss. were examined for their phenolic contents, as well as anti-inflammatory activities. The chemical compositions of the extracts were analysed by spectrophotometric and chromatographic (HPLC/ MS/MS and HPLC-PDA) approaches. To measure anti-inflammatory activity, the effects of the extracts on nitric oxide (NO) and Tumour Necrosis Factor-alpha (TNF-alpha) levels were measured in lipopolysaccharide (LPS) treated murine macrophage cell line (RAW 264.7). The ethyl acetate fraction was found to be abundant in phenolic compounds (259.78 +/- 15.07 mg(GAE)/gextract). Rutin was identified as the major compound in all the extracts. The ethyl acetate fraction potentially inhibited NO and TNF-alpha production (37.26 mu M and 1781.524 pg/mL, respectively, 6 h) in LPS induced cells.
 • Öğe
  Bioactivity-guided isolation of cytotoxic and antioxidant phytochemicals from four Cousinia species from stenocephala bunge section
  (WOLTERS KLUWER MEDKNOW PUBLICATIONS, 2019) Pasayeva, Leyla.; Üstün, Osman.; Demirpolat, Eren.; Karatoprak, Gökçe S.; Tugay, Osman.; Kosar, Müberra.
  Background: Asteraceae family contains several cytotoxic compounds bearing genus. Cousinia genus is included in the Asteraceae; it has not been studied phytochemically in detail. Objective: In this study, chemical compositions of four Cousinia species (Cousinia davisiana [CD], Cousinia foliosa, Cousinia ramosissima, and Cousinia stenocephala [CS]) were evaluated according to their cytotoxic and antioxidant effects using bioactivity-guided isolation. Materials and Methods: The cytotoxic effect was investigated with Sulphorhodamine B method against Colo205 (human colon carcinoma), A549 (human non- small cell lung cancer) cell lines, and antioxidant activity tested with 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl, 2,2' azino-bis 3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid scavenging tests, and beta-carotene/linoleic acid co-oxidation test. Purified compounds were elucidated by one-dimensional and two-dimensional nuclear magnetic resonance and mass spectroscopic techniques. The quantitative and qualitative determination of unpurified compounds within the extracts was carried out by liquid chromatography-mass spectrometry/mass spectrometry. Results: CS methanol extract, dichloromethane subextract, and FR-3 showed more cytotoxicity; isolated compound (psi-taraxasterol) showed no cytotoxic activity. CD methanol extract and n-butanol subextract showed significant antioxidant activity. Conclusion: This is the first report that these phytochemical compounds were identified in Cousinia genus, and it is thought that these compounds could contribute to the chemotaxonomy of the genus.
 • Öğe
  Endemik Cousinia iconica Hub.-Mor. (Seks. Cousinia / Asteraceae) / Çatal Kızan Türünün Mikromorfolojik, Palinolojik ve Anatomik Özellikleri
  (2019) Ulukuş, Deniz; Tugay, Osman
  Cousinia iconica Hub.-Mor., (Çatal kızan) Cousinia seksiyonu içerisinde yer alan Türkiyeiçin endemik bir türdür. C. iconica türünün mikromorfolojik, palinolojik ve anatomiközellikleri incelenerek hazırlanan bu çalışma, cinsin sistematiğine katkı sağlamak amacıylayapılmıştır. C. iconica türünün anatomik çalışmalarında gövde, yaprak ve orta damar eninekesitleri alınarak, Fast-green ve safranin boyama metodu kullanılmış ve örnekler sabitpreparat haline getirildikten sonra fotoğrafları çekilmiştir. Türün anatomik özellikleriincelendiğinde korteks tabakası sayısı, orta damar şekli ve iletim demeti sayısının önemliolduğu görülmüştür. Işık mikroskobu altında polen fotoğrafları çekilip ekzin, intin, kolpus veP/E ölçümleri yapılmıştır. Polen yüzey ornamentasyonu için SEM mikroskobu kullanılmış vetürün polen yüzey ornamentasyonu verrrukoz-perforat olarak tespit edilmiştir. Ayrıcaakenlerin morfolojik ve mikromorfolojik özellikleri incelenmiş ve yüzey ornamentasyonuretikulat sitriat olduğu belirlenmiştir.
 • Öğe
  Endemik Cousinia halysensis Hub.-Mor. (Papatyagiller / Asteraceae) Türünün Anatomik, Palinolojik ve Mikromorfolojik Yönden İncelenmesi
  (2019) Ulukuş, Deniz; Tugay, Osman
  Cousinia (Asteraceae, Cardueae) cinsi dünyada Asteraceae familyası içinde yaklaşık 700temsil edilen familya içerisinde üçüncü büyük cins olarak bilinmektedir. Bu çalışma, Cousiniaseksiyonu içerisinde yer alan Cousinia halysensis türünün anatomik, palinolojikve mikromorfolojik özelliklerinin belirlenerek cinsin taksonomisine katkı sağlamak amacıylayapılmıştır. C. halysensis türünün tohum ve polen mikromorfolojik özellikleri ile türe aitfotoğraflar verilmiş ve dağılış alanları harita üzerinde gösterilmiştir. Bu türün anatomikçalışmasında gövde, yaprak ve orta damar özellikleri ve fotoğrafları verilmiştir. Anatomikkarakterlerden korteks tabakası sayısının, orta damar şeklinin ve orta damardaki iletimdemetlerinin sayısının önemli olduğu belirlenmiştir. Palinolojik ölçümler için ışık mikroskobukullanılmış ve polen şekli subprolat olarak tespit edilmiştir. SEM mikroskobu kullanılarakpolen ekzin yüzey süslerinin fotoğrafları çekilmiş ve polenlerin verrukoz olduğu belirlenmiştir.
 • Öğe
  Haplophyllum ermenekense (Rutaceae), a new species from Turkey
  (PENSOFT PUBL, 2018) Ulukus, Deniz.; Tugay, Osman.
  A new species of Haplophyllum, Haplophyllum ermenekense (Rutaceae) is described and illustrated in line drawing. It grows on stony slopes of Ermenek town, Karaman province, in southern Turkey. It is compared with the closely related species H myrtifolium. H. ermenekense is distinguished from the morphologically similar H myrtifolium chiefly by sepal shape, petal size, capsule size, presence of capsule hair and appendage form. On the other hand, the seed coat and pollen grains surface of H. ermenekense and H. myrtifolium are demonstrated in SEM photographs. In addition to the detailed description, the illustration, distribution map, conservation status and ecology of the new species are also provided.
 • Öğe
  Aladağlar (Yahyalı, Kayseri) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri
  (2000) Bağcı, Yavuz
  1994-1998 yıllan arasında Aladağlar, Yahyalı, Kayseri'de yapılan floristik çalışmalar sırasında bazı bitkilerin yöresel isimleri ve kullanım alanları derlenerek verildi.
 • Öğe
  Dikenli Dağ, Karacadağ, Akdağ (Huğlu-Beyşehir-Konya) ve Çevresinin Florası
  (2000) Sağlam, Coşkun; Serin, Memduh; Bağcı, Yavuz; Şanda, Murat Aydın
  Bu araştırma 1997-1999 yılları arasında Dikenlidağ, Karacadağ, Akdağ (Huğlu-Konya) ve çevresinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanı Iran-Turan ve Akdeniz fitocografik bölgelerinin geçiş kuşağında ve Davis tarafından uygulanan grid sistemine göre C3 karesinde yer almaktadır. Çalışma sırasında alandan 66 familya ve 259 cinse ait 504 tür, 7 alttür ve 3 varyete olmak üzere 514 takson kaydedilmiştir. En çok türe sahip familyalar Compositae (% 11.6), Leguminosae, (% 11.4), Labiatae (% 9.3), Gramineae (% 8.5) ve Cruciferae (% 5.6)'dır. Tespit edilen taksonların fitocografik bölgelere göre yüzde(%) dağılımı şöyledir: İran-Turan % 20.8, Akdeniz % 15.5 ve Avrupa-Sibirya % 2.9. Endemiklerin oranı da % 16.3'dür.