İnterferon Alfa Kullanan Malign Melanomlu Bir Hastada Ortaya Çıkan Mani: Olgu Sunumu

dc.contributor.authorKaya, Nazmiye
dc.contributor.authorZeytinci, İsmet Esra
dc.contributor.authorŞahingöz, Mine
dc.date.accessioned2020-03-26T17:19:39Z
dc.date.available2020-03-26T17:19:39Z
dc.date.issued2008
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractInterferon alfa (IFN-a), immün sistem üzerindeki uyarıcı etkileri nedeniyle malign melanom, viral hepatitler ve multipl skleroz gibi bazı hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. IFN-a kullanımına bağlı olarak halsizlik, ateş, baş ağrısı ve kas ağrısı gibi grip benzeri belirtilerin yanı sıra, depresyon, anksiyete, psikoz, mani, intihar düşünceleri, somnolans ve deliryum gibi nöropsikiyatrik belirtiler de bildirilmektedir. Bu yazıda bipolar bozukluk için aile öyküsü bulunan, malign melanom nedeni ile IFN-a kullanımı sırasında mani gelişen bir olgu sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractInterferon alpha is commonly used in the treatment of several diseases because of their stimulating effects on immune response, such as viral hepatitis, malign melanoma and multiple sclerosis. It was reported that IFN-a induce neuropsychiatric side effects such as depression, anxiety, psychosis, mania, suicidal ideation, somnolence and delirium in addition to flue like symptoms including weakness, fever, headache and myalgia. In this paper was presented a case of IFN-a induced mania in a patient treated for malign melanoma and with the family history of bipolar disorder.en_US
dc.identifier.citationKaya, N., Zeytinci, İ. E., Şahingöz, M., (2008). İnterferon Alfa Kullanan Malign Melanomlu Bir Hastada Ortaya Çıkan Mani: Olgu Sunumu. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9(2), 111-115.
dc.identifier.endpage115en_US
dc.identifier.issn1302-6631en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage111en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RBeE5ESXk=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/21915
dc.identifier.volume9en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAnadolu Psikiyatri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectPsikiyatrien_US
dc.subjectİnterferon
dc.subjectmalign melanom
dc.subjectnöropsikiyatrik yan etkiler
dc.subjectduygudurum bozuklukları
dc.subjectmalign melanoma
dc.subjectneuropsychiatric side effects
dc.subjectmood disorders
dc.titleİnterferon Alfa Kullanan Malign Melanomlu Bir Hastada Ortaya Çıkan Mani: Olgu Sunumuen_US
dc.title.alternativeInterferon Alpha Induced Mania in a Patient With Malign Melanoma: Case Reporten_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
15..pdf
Boyut:
217.45 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası