Bazı Türkiye Yerli Irk Koyunlarında Entansif Besi Süresince Vücut Ölçülerinin Değişimi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, Akkaraman, Dağlıç, Kıvırcık, Malya ve Karacabey Merinosu (KM) ırkı kuzuların entansif besideki vücut gelişimlerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada her ırktan 10 baş olmak üzere toplam 50 baş erkek kuzu kullanılmıştır. Kuzular ortalama 20 kg canlı ağırlıkta ve yaklaşık 2.5 aylık yaşta besiye alınarak 68 gün süreyle entansif şartlarda beslenmiştir. Araştırmada kullanılan Akkaraman, Dağlıç, Kıvırcık, Malya ve KM?lerin sırasıyla cidago yüksekliğindeki artış 9.8, 5.9, 11.2, 10.5 ve 10.2 cm, sağrı yüksekliğindeki artış 13.0, 10.9, 8.6, 12.5 ve 12.2 cm, vücut uzunluğundaki artış 13.1, 8.6, 8.6, 13.8 ve 14.4 cm, göğüs çevresindeki artış 20.2, 15.6, 16.5, 23.9 ve 20.7 cm, but çevresindeki artı? 22.9, 16.5, 16.2, 21.1 ve 20.5 cm olarak bulunmuştur. Entansif besi süresince Akkaraman, Malya ve KM genotiplerinin vücut gelişimi birbirine benzer seyir takip etmiş ancak Kıvırcık ve Dağlıç genotiplerinin vücut gelişiminden üstün oldukları görülmüştür.
This study was carried out to determine the body growth of Akkaraman, Dağlıç, Kıvırcık, Malya and Karacabey Merino (KM) lambs at intensive fattening period. A total of 50 male lambs there are 10 lambs from each breed were used in the study. The lambs were 2.5 months of age and their live weights averaged as 20 kg at the beginning of fattening period the intensive fattening period lasted for 68 days. The increase in body measurements of Akkaraman, Dağliç, Kivircik, Malya and Karacabey Merino were determined as 9.8, 59, 11.2,10.5 and 10.2 cm for withers heights; 13.0, 10.9, 8.6, 12.5 and 12.2 cm for rump heights; 13.1, 8.6, 8.6, 13.8 and 14.4 cm for body lengths; 20.2, 15.6, 16.5, 23.9 and 20.7 cm for heart girths and 22.0, 16.5, 16.2, 21.1 and 20.5 cm for leg girths respectively. During the intensive fattening period Akkaraman, Malya and KM genotypes had similar body performance however these breeds had better body performance than Kivircik and Dağliç genotypes.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Koyun ırkları, büyüme, besi, Sheep breeds, growth, fattening

Kaynak

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

1

Künye

Karabacak, A., Boztepe, S., Dağ, B., Şahin, Ö., (2010). Bazı Türkiye Yerli Irk Koyunlarında Entansif Besi Süresince Vücut Ölçülerinin Değişimi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1), 31-38.