Rasyonel İlaç Kullanımının Hasta Güvenliğine Etkileri: Hekimlerin Rasyonel İlaç Kullanımına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, Konya’da görev yapan hekimlerin hasta güvenliği bağlamında rasyonel ilaç kullanımına yönelik tutumlarının araştırılması ve reçete yazma davranışlarına etki eden faktörlerin belirlenmesidir. Çalışma, tanımlayıcı nitelikte olup, 2004 yılı Nisan ve Mayıs aylarında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Numune Hastanesi ve altı farklı sağlık ocağında; 207 hekim ile yüz yüze görüşme yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; hekimlerin ilaç reçete ederken sırasıyla; etkililik, ilacın yan etkisi, mesleki tecrübe ve deneyim, bilimsel araştırma ve makaleler, hastanın sosyal güvencesi, ilacın fiyatı gibi faktörleri göz önünde bulundurdukları anlaşılmıştır. Bulgular, hekimlerin hasta güvenliğine önem verdiklerini ve rasyonel ilaç kullanımı kuralları çerçevesinde ilaç yazdıklarını ortaya koymaktadır.
The aim of the study is to determine the attitudes Rational Drug Prescription (RDP) and the factors affecting prescription drug habits of Physicians working in Konya context of patient safety. This is a descriptional study and it was executed in Selçuk University Faculty of Medicine Hospital, Konya Education and Research Hospital, Numune Hospital and six different village clinic, between April to May in 2004. Two hundred seven (207) physicians were face to face interweaved in this study. Findings of study shown that physicians are consider receipting of drugs; effectiveness and aftermath of drugs, experience, scientific article and research, social security of patient and price of drugs. it was shown that physicians fully apply the principles of rational drug usages while receipts of drug.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İlaç, Rasyonel İlaç Kullanımı, Hasta Güvenliği, Drug, Rational Drug Prescription, Patient Safety

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

20

Künye

Özata, M., Aslan, Ş., Mete, M., (2008). Rasyonel İlaç Kullanımının Hasta Güvenliğine Etkileri: Hekimlerin Rasyonel İlaç Kullanımına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 529-544.