Muhtemel Hipertrigliseridemi Zemininde Gelişen Bir Akut Ödematöz Pankreatit Olgusu: Olgu Sunumu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Yazarlar

Kayaçetin, Ertuğrul
Kutlu, Ruhuşen
Demir, Ayşe

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hipertrigliseridemi, akut pankreatitin nonbiliyer, gözden kaçabilen önemli sebeplerindendir. Bu tür hastalarda halen standart bir tedavi protokolü yoktur. Hastamız, hipertrigliseridemi zemininde bir akut ödematöz pankreatit olup sonrasında gelişen pankreasta psödokist ve bilateral plevral effüzyonun birlikte görüldüğü bir olgu sunumudur. Amacımız muhtemel hipertrigliseridemi zemininde gelişen bu akut pankreatit olgusunu, komplikasyonlarını ve komplikasyonlarına yönelik tedavi yaklaşımlarını sunmaktır.
Hypertriglyceridemia is one of the non-biliary, eluding important causes of acute pancreatitis. Currently, there is no standardized protocol to treat these patients. We presented a case with acute edematous pancreatitis caused by hypertriglyceridemia in this case report. The patient, then, complicated with a pseudocyst in the pancreas and bilateral pleural effusion. We aimed to present this case with acute pancreatitis due to the probable hypertriglyceridemia and to show how one can handle these complications.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp, Hipertrigliseridemi, Akut, Pankreatit, Psödokist, Hypertriglyceridemia, Acute Pancreatitis, Pseudocyst

Kaynak

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

3

Künye

Kayaçetin, E., Kutlu, R., Demir, A., (2010). Muhtemel Hipertrigliseridemi Zemininde Gelişen Bir Akut Ödematöz Pankreatit Olgusu: Olgu Sunumu. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 9(3), 263-268.