Muhtemel Hipertrigliseridemi Zemininde Gelişen Bir Akut Ödematöz Pankreatit Olgusu: Olgu Sunumu

dc.contributor.authorKayaçetin, Ertuğrul
dc.contributor.authorKutlu, Ruhuşen
dc.contributor.authorDemir, Ayşe
dc.date.accessioned2020-03-26T17:46:23Z
dc.date.available2020-03-26T17:46:23Z
dc.date.issued2010
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractHipertrigliseridemi, akut pankreatitin nonbiliyer, gözden kaçabilen önemli sebeplerindendir. Bu tür hastalarda halen standart bir tedavi protokolü yoktur. Hastamız, hipertrigliseridemi zemininde bir akut ödematöz pankreatit olup sonrasında gelişen pankreasta psödokist ve bilateral plevral effüzyonun birlikte görüldüğü bir olgu sunumudur. Amacımız muhtemel hipertrigliseridemi zemininde gelişen bu akut pankreatit olgusunu, komplikasyonlarını ve komplikasyonlarına yönelik tedavi yaklaşımlarını sunmaktır.en_US
dc.description.abstractHypertriglyceridemia is one of the non-biliary, eluding important causes of acute pancreatitis. Currently, there is no standardized protocol to treat these patients. We presented a case with acute edematous pancreatitis caused by hypertriglyceridemia in this case report. The patient, then, complicated with a pseudocyst in the pancreas and bilateral pleural effusion. We aimed to present this case with acute pancreatitis due to the probable hypertriglyceridemia and to show how one can handle these complications.en_US
dc.identifier.citationKayaçetin, E., Kutlu, R., Demir, A., (2010). Muhtemel Hipertrigliseridemi Zemininde Gelişen Bir Akut Ödematöz Pankreatit Olgusu: Olgu Sunumu. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 9(3), 263-268.
dc.identifier.endpage268en_US
dc.identifier.issn1303-734Xen_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage263en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBME56azNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/24421
dc.identifier.volume9en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.institutionauthorKayaçetin, Ertuğrul
dc.institutionauthorKutlu, Ruhuşen
dc.institutionauthorDemir, Ayşe
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTSK Koruyucu Hekimlik Bültenien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectHipertrigliseridemi
dc.subjectAkut
dc.subjectPankreatit
dc.subjectPsödokist
dc.subjectHypertriglyceridemia
dc.subjectAcute Pancreatitis
dc.subjectPseudocyst
dc.titleMuhtemel Hipertrigliseridemi Zemininde Gelişen Bir Akut Ödematöz Pankreatit Olgusu: Olgu Sunumuen_US
dc.title.alternativeAn Acute Edematous Pancreatitis Case Caused by Probably Hypertriglyceridemia: Case Reporten_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
4421.pdf
Boyut:
401.61 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası