Klasik Azerbaycan edebiyatında meşhur gazel şairleri

dc.contributor.authorBayram, Ömer
dc.date.accessioned2018-07-27T16:58:22Z
dc.date.available2018-07-27T16:58:22Z
dc.date.issued2009
dc.descriptionURL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/332en_US
dc.description.abstractTürkçenin Oğuz grubu içinde yer alan Azerbaycan Türkçesi ve Anadolu Türkçesi 13. asırdan sonra farklı dil özellikleri göstenneye başlamışlardır. Bu asırdan sonra birbirinden ayrılan bu iki lehçe klasik tarzda ürün venneye devam etmiştir. Bu edebi mahsullerde en çok kullanılan şekil gazeldir. Gazel nazım şeklinin bugünkü formunu almasında Azerbaycanlı şairlerin önemli rolü olmuştur. Hakanı, Nizamı gibi şairler Farsça yazmış olsalar dcı gazel nazım şeklinin gelişimine katkıda bulunan Azerbaycanlı şairlerdir. Azerbaycan Türkçesiyle ilk gazel yazan şair Hasanoğlu'dur. Hasanoğlu nun gazellerine daha sonra pek çok nazire de ycızılrnıştı r. Bu çalışmada, 13. asırdan 20. asra kadar tespit edebildiğimiz gazel yazan iki yüz civarında şclirin adlanna yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractAzerbaijan Turkish and Anatolian Turkish that are in the Oguz group or Turkish. stcırted to display different language features after the 13'h centuries. After this cımtury these two dialects continued to produce in the dassic style pieces of literature. Among those literary products, the most widely used form is ghazal. Azerbaijani poets have played an importanl role in shaping the present form of ghazal. Although Azerbaijani poets such as Hakanı and Nirnmi wrote in Perslan language, they contributed to the development of ghazal fonn. The first ghaza! poet who wrote in Azerbaljani Turkish is Hasanoglu. Later many "nazire" have been written to address the ghazals of Hasanoğlu. In this study, names of about two hundred poets have been given, who wrote ghazals between 13ıh and 20th centrury.en_US
dc.identifier.citationBayram, Ö. (2009). Klasik Azerbaycan edebiyatında meşhur gazel şairleri. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (21), 261-268.en_US
dc.identifier.endpage268
dc.identifier.issn2458-908Xen_US
dc.identifier.startpage261
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/11605
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesien_US
dc.relation.ispartofSelçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Kategori Belirleneceken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectAzerbaycan edebiyatıen_US
dc.subjectKlasik edebiyaten_US
dc.subjectŞairen_US
dc.subjectGazelen_US
dc.subjectAzerbaijan literatureen_US
dc.subjectClassical literatureen_US
dc.subjectPoeten_US
dc.subjectGhazalen_US
dc.titleKlasik Azerbaycan edebiyatında meşhur gazel şairlerien_US
dc.title.alternativeFamous ghazal poets in classical Azerbaycan literatureen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Ömer BAYRAM.pdf
Boyut:
1.49 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
MAKALE
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: