Kriz iletişimi: Marmara Depremi örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Krizler, ciddi, geniş kapsamlı ve beklenmeyen, bu nedenle hızlı müdahale edilmesini gerektiren olaylardır. Günümüzde sosyo-ekonomik sorunlardan dolayı kriz türleri artmıştır ve bazı krizler tüm dünyayı etkiler hale gelmiştir (afetler, iklim değişiklikleri vb.) Günümüzde krizler öncekilerden daha tehlikelidir. Bu nedenle kriz yönetimi konusu tüm kurumlar için önem kazanmıştır. Bu çalışmanın ilk bölümünde kriz ve kriz yönetimi kavramları kısaca incelenmekte, ardından kriz iletişimi farklı boyutları ile değerlendirilmektedir. Çalışmanın son bölümünde, 1999-Marmara Depreminin kriz yönetim süreci, bu süreçteki koordinasyon ve iletişim sorunları kriz iletişiminin dört boyutu etrafında incelenmektedir. Bunlar içinde özellikle network/ağbağ anlamında kriz iletişimi boyutu üzerinde durulmaktadır. Marmara Depreminin acil müdahale sürecinde çok sayıda koordinasyon ve iletişim sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sorunlardan çoğu, uluslararası yardım örgütleri ile ilgilidir. Bu koordinasyon sorunlarını çözmek için etkili bir iletişim mekanizmasının kurulması ve hazırlık çalışmalarının artırılması gereklidir.
Crisis are serious, comprehensive and unexpected events. Thus it’s necessary to response immediately. Today, because of socio-economic problems, types of crisis are increasing and some crisis impact on all over the world (diseases, climate chance etc.) Crisis are more dangerous than before. Consequently, today crisis management is quite important for all organizations. In the first part of this study, crisis and crisis management concepts are examined briefly and then crisis communication studied with its some different dimensions. In the last part of the study crisis management process of 1999-Marmara Earthquake examined. Communication and coordination problem of emergency period studied according to four dimensions, of crisis communication. Particularly crisis communication as a networks dimension analyzed. In emergency period of the Marmara Earthquake a lot of coordination and communication problems appeared. Most of the problems are related with international nongovernmental organizations. To solve these coordination problems effective communication mechanisms and preparedness are necessary.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000169

Anahtar Kelimeler

Kriz, Crisis, Kriz iletişimi, Crisis communication, Risk iletişimi, Risk communication, Koordinasyon, Coordination, Marmara Depremi, Marmara Earthquake

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

Künye

Genç, F. N. (2008). Kriz iletişimi: Marmara Depremi örneği. Selçuk İletişim, 5, (3), 161-175.