Kulikovo savaşı üzerine yazılan eserlerde Türkçe kökenli kişi adları (Antroponimler)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Rus edebi dilinin araştırılmasında Moğol – Tatar hakimiyeti dönemine ait Rus edebi eserleri özel bir yere sahiptir. Bunların arasında, 1380 yılında Moskova Büyük Knezi Dmitriy İvanoviç ile Altın Ordu komutanlarından Mamay Mırza arasında Don Nehri ötesinde, Kulikovo Meydanında gerçekleşen savaşın anlatıldığı ve Rus Edebiyatında Kulikovo silsilesi olarak bilinen eserlerin önemi büyüktür. Bu eserler, Türk – Rus ilişkilerinin araştırılmasında da büyük önem taşımaktadır. Bu eserlerde tespit ettiğimiz Türk kültürüne ve diline ait izler, Rus dil tarihinin araştırılmasında olduğu kadar Türkoloji açısından da çok değerli olabilecek bilgilerdir. Eserlerde Türkçe etkisinin en yoğun olarak görüldüğü alanlardan biri kişi adlarıdır (antroponimler). Çalışmamızda yer verdiğimiz kişi adlarının büyük bir kısmının Türkçe kö- kenli olduğu daha önce kanıtlanmıştır, bazıları ise varsayımlara dayanmaktadır. Bu adların bir kısmı Rusça’ya Moğol – Tatar hakimiyeti döneminde, bir kısmı da çok daha eski dönemlerdeki Türk – Rus etkileşimi sonucunda girmiştir.
Russian works of literature that cover the era of Mongolian and Tatar reign are of paramount significance for the study of Russian in its literary form, for which those works known to be the Chain of Kulikovo noveling the war, which took part in the battlefield of Kulikovo beyond the River of Don between Dmitry, the Grand Duke of Moscow and Mamay Mırza, one of the Commanders of the Golden Horde in 1380 are valuably beneficial. These works of literature, which are significantly to be remarked for the study of the Turkish – Russian relations, put forth traces of the Turkish Culture and Language, which are deemed to be very valuable knowledge for the study of Turkology as well as the study of the linguistic history of Russian. One of the parts within those works, which are prevalently influenced by Turkish are the an- throponyms. It was beforehand proved that many an anthroponym that we analyse in our re- search were of Turkish origin whilst some others rely on assumptions. Furthermore, some of these words were blended into Russian in the era Mongolian – Tatar reign, but long before which some others had been incorporated into Russian in the course of mutual influences of the Turkish and the Russian.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

Künye

Uluoğlu S. (2010). Kulikovo savaşı üzerine yazılan eserlerde Türkçe kökenli kişi adları (Antroponimler). Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 28(), 141-157.