Kulikovo savaşı üzerine yazılan eserlerde Türkçe kökenli kişi adları (Antroponimler)

dc.contributor.authorUluoğlu, Suzan
dc.date.accessioned2020-03-26T17:46:30Z
dc.date.available2020-03-26T17:46:30Z
dc.date.issued2010
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractRus edebi dilinin araştırılmasında Moğol – Tatar hakimiyeti dönemine ait Rus edebi eserleri özel bir yere sahiptir. Bunların arasında, 1380 yılında Moskova Büyük Knezi Dmitriy İvanoviç ile Altın Ordu komutanlarından Mamay Mırza arasında Don Nehri ötesinde, Kulikovo Meydanında gerçekleşen savaşın anlatıldığı ve Rus Edebiyatında Kulikovo silsilesi olarak bilinen eserlerin önemi büyüktür. Bu eserler, Türk – Rus ilişkilerinin araştırılmasında da büyük önem taşımaktadır. Bu eserlerde tespit ettiğimiz Türk kültürüne ve diline ait izler, Rus dil tarihinin araştırılmasında olduğu kadar Türkoloji açısından da çok değerli olabilecek bilgilerdir. Eserlerde Türkçe etkisinin en yoğun olarak görüldüğü alanlardan biri kişi adlarıdır (antroponimler). Çalışmamızda yer verdiğimiz kişi adlarının büyük bir kısmının Türkçe kö- kenli olduğu daha önce kanıtlanmıştır, bazıları ise varsayımlara dayanmaktadır. Bu adların bir kısmı Rusça’ya Moğol – Tatar hakimiyeti döneminde, bir kısmı da çok daha eski dönemlerdeki Türk – Rus etkileşimi sonucunda girmiştir.en_US
dc.description.abstractRussian works of literature that cover the era of Mongolian and Tatar reign are of paramount significance for the study of Russian in its literary form, for which those works known to be the Chain of Kulikovo noveling the war, which took part in the battlefield of Kulikovo beyond the River of Don between Dmitry, the Grand Duke of Moscow and Mamay Mırza, one of the Commanders of the Golden Horde in 1380 are valuably beneficial. These works of literature, which are significantly to be remarked for the study of the Turkish – Russian relations, put forth traces of the Turkish Culture and Language, which are deemed to be very valuable knowledge for the study of Turkology as well as the study of the linguistic history of Russian. One of the parts within those works, which are prevalently influenced by Turkish are the an- throponyms. It was beforehand proved that many an anthroponym that we analyse in our re- search were of Turkish origin whilst some others rely on assumptions. Furthermore, some of these words were blended into Russian in the era Mongolian – Tatar reign, but long before which some others had been incorporated into Russian in the course of mutual influences of the Turkish and the Russian.en_US
dc.identifier.citationUluoğlu S. (2010). Kulikovo savaşı üzerine yazılan eserlerde Türkçe kökenli kişi adları (Antroponimler). Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 28(), 141-157.
dc.identifier.endpage157en_US
dc.identifier.issn1300-5766en_US
dc.identifier.startpage141en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFeE1qVTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/24461
dc.identifier.volume28en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTürkiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleKulikovo savaşı üzerine yazılan eserlerde Türkçe kökenli kişi adları (Antroponimler)en_US
dc.title.alternativeAntroponyms of Turkish origin covered in works on the war of Kulikovoen_US
dc.typeOtheren_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Kulikovo Sava____ __zerine Yaz__lan Eserlerde T__rk__e K__kenli Ki__i Adlar__ (Antroponimler)[#276604]-257800.pdf
Boyut:
317.77 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası