Kişilerarası iletişimle bağlantılı renk olgusunun bireysel çağrışım boyutuna yönelik bir alan araştırması: Gaziantep örneği

dc.contributor.authorUstakara, Fuat
dc.date.accessioned2018-09-05T06:53:58Z
dc.date.available2018-09-05T06:53:58Z
dc.date.issued2011
dc.descriptionUrl: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000088en_US
dc.description.abstractİnsan iletişiminin mikro seviyesi olan kişi içi iletişim, kişinin psikolojik yapısı ile olduğu kadar, içinde yaşadığı coğrafya, aile ve arkadaş ilişkileri gibi unsurlarla da ilişkilidir. Renkler ise, bireyin sosyal yaşamında ona ait kişilik özellikleri, duygu ve düşünceleriyle ilgili ipuçları vermektedir. Bu çalışmada, içsel iletişim unsuru olarak renklerin algılanmasına yönelik bir alan araştırması, Gaziantep ili örnek teşkil edecek şekilde gerçekleştirilmiştir. İçsel iletişimle ilgili renklere yönelik veri analizi yapılmıştır. Kozmopolit yapısıyla dikkat çeken Gaziantep ilinde yapılan anket uygulamasının sonuçları, SPSS programından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, renk çağrışımlarına yönelik veriler ile literatür taramasındaki değerlendirmeler büyük oranda benzerlik göstermektedir. Buna ek olarak, cinsiyet ile en sevilen ve en sevilmeyen renkler arasında anlamlılık ilişkisi gözlemlenmiştir. Bir başka önemli sonuç, bir denek için en sevilen rengin bir başka denek için en sevilmeyen renk olabilmesidir. Bu çalışma, renkler konusunda psikolojik ve sosyopsikolojik veri oluşturmayı amaçlamaktadır.en_US
dc.description.abstractIntra-personal communication which is the micro level of human being communication is related to not only the psychological structure of someone else, but also the elements as location, family and friendship relations. In addition to this, colours clue in personality traits, emotions and thoughts for the social life of a person. In this study, a fieldwork which is intended for perception of colours as an element of intra-personal communication in the sample of Gaziantep. A data analysis is related to inner communication on colours is done. The conclusions of survey application which was done in Gaziantep that is known as a cosmopolitan city are evaluated by using SPSS programme. In reference to the findings of the research, the data of the colour connotation substantially resemble the evaluation of scientific literature. In addition to this, a significant correlation is observed between gender and the best-loved and the most unlovable colour. Another important conclusion of the research, the best-loved colour for a respondent can be the most unlovable one for another respondent. The study aims creating psychological and sociopsychological data.en_US
dc.identifier.citationUstakara, F. (2011). Kişilerarası iletişimle bağlantılı renk olgusunun bireysel çağrışım boyutuna yönelik bir alan araştırması: Gaziantep örneği. Selçuk İletişim, 6, (4), 138-154.en_US
dc.identifier.endpage154
dc.identifier.issn1302-2865en_US
dc.identifier.startpage138
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/12301
dc.identifier.volume6
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi İletişim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofSelçuk İletişimen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Kategori Belirleneceken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectRenkleren_US
dc.subjectİçsel iletişimen_US
dc.subjectKişilerarası iletişimen_US
dc.subjectRenk algısıen_US
dc.subjectAlan araştırmasıen_US
dc.subjectColoursen_US
dc.subjectPerception of colouren_US
dc.subjectFieldworken_US
dc.subjectInterpersonal communicationen_US
dc.titleKişilerarası iletişimle bağlantılı renk olgusunun bireysel çağrışım boyutuna yönelik bir alan araştırması: Gaziantep örneğien_US
dc.title.alternativeA fieldwork in the perspective of individual connotation of colour phenomenon with regard to interpersonal communication: the sample of Gaziantepen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Fuat USTAKARA.pdf
Boyut:
222.52 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: