Osmanlılar ile Anadolu Beylikleri arasındaki ilişkilerde ulemânın diplomatik rolü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Teşkilât ve müesseselerde Selçuklu geleneğinin hâkim olduğu Anadolu Beylikleri ve Osmanlılarda, ulemânın hizmet alanı içinde tedrisat, kaza ve telifâtla ilgili faaliyetler, ağırlıklı bir yere sahipti. Bununla birlikte gerek Anadolu Beylikleri, gerekse Osmanlılar, önceki teamüllerin de etkisiyle bu zümreden diplomasi alanında da faydalanma yoluna gittiler. Ulemânın bu alanda tercih edilmesinin temel nedeni, hem siyasî çevreler, hem de toplum nazarında belli bir itimat ve saygınlığa sahip bulunmasıyla ilgilidir. Osmanlılarla Beylikler arasındaki siyasî meselelerin diplomasi kanalıyla çözümünde elçilikle görevlendirilen ulemâ, taraflar arasında barışın tesisi ve anlaşma zemininin hazırlanmasında önemli rol oynamıştır. Bu resmî görevinin yanında, zaman zaman kendi inisiyatifi doğrultusunda üstlendiği arabuluculuk misyonuyla yine, barışın sağlanması yönünde kayda değer katkılarda bulunmuştur.
In the Ottoman and Anatolian Beyliks dominated by the Seljuk tradition in terms of organization and institutions, the ulama (scholars) mostly worked in the areas of teaching, judicial activities and book writing. Besides, both the Ottomans and Anatolian Beyliks used the scholars in the area of diplomacy. The main reason for their use as a diplomatic mission can be attributed to their popularity and respect among the population as well as the rulers. The ulama charged with diplomatic mission to solve the problems between the Ottoman and Beyliks played a significant role in establishing peace and realizing agreement. Along with such official mission, the ulama sometimes adopted a voluntary role to mediate between the conflicting parties and made significant contributions to peace and cooperation.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/435

Anahtar Kelimeler

Osmanlılar, Anadolu Beylikleri, Ulemâ, Diplomasi, Elçilik, Ottomans, Anatolian Beyliks, Scholars, Diplomacy, Ambassadorship

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çiftcioğlu, İ. (2009). Osmanlılar ile Anadolu Beylikleri arasındaki ilişkilerde ulemânın diplomatik rolü. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (26), 193-205.