Türk keman okulunun oluşum süreci ve temsilcileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Türk keman okulunun oluşum ve gelişim sürecine ve bu süreçte önemli rol oynadığı düşünülen Türk ve yabancı keman sanatçı-eğitimcilerine yer verilmiştir. Osmanlı’da Batı Müziğine olan ilgi III. Selim (1761-1808) dönemine rastlamaktadır. Tanzimat’la (1839- 1876) başlayan batılılaşma sürecinde Klasik Batı Müziğinin profesyonel anlamda eğitimi, 1826 yılında II. Mahmut’un (1785-1839) isteğiyle kurulan askeri bando ve 1831’de kurulan Muzika-i Humayun Mektebi (Padişahın Müzik Topluluğu Okulu) ile başlamıştır. 1846 yılında Muzıka-i Humayun Yaylı Çalgılar Orkestrasını kurmak ve öğrencilere keman dersi vermek üzere Avrupa’dan davet edilen yabancı sanatçı-eğitimciler, keman eğitiminin okullaşma süreci içerisinde ilk sayılabilecek çalışmaları başlatmışlardır. Daha sonra Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte açılan müzik eğitimi kurumlarıyla birlikte Türkiye’de yaklaşık yüz altmış yıldır keman icracısı ve eğitimcisi yetişmektedir.
In this research, the formation and development process of Turkish violin school and Turkish and foreign violin artist-educators who are considered to have a role in this process has been discussed. In Ottoman, the interest to the western music, was started with III. Selim (1761- 1808). In the process of westernization which was started with Tanzimat (1839-1876); the professional education of Classical Western Music was started with military band and Muzika-i Humayun Mektebi (the School of Sultan’s Music Ensemble) which were founded with II. Mahmut’s (1785-1839) demand. In 1846, foreign artist-educators was invited from Europe to found Muzika-i Humayun String Orchestra and to give lessons to the students, was started the studies which can be considered the “first” in the process of professional violin education. Afterwards, with the foundation of Republic and music education institutions, violin artist-educators have been educated for a hundred and sixty years.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/445

Anahtar Kelimeler

Keman, Keman eğitimi, Türk keman okulu, Keman eğitimcileri, Violin, Violin education, Turkish violin school, Violin educators

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kurtaslan, Z. (2009). Türk keman okulunun oluşum süreci ve temsilcileri. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (26), 409-429.