Silajlık ve Danelik Mısırlarda Kuru Madde Birikiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri ile Analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme arazilerinde yürütülmüştür. Çalışmada C 955 silajlık ve DK 585 danelik mısır çeşitleri Richards, Gaussian ve Lojistik büyüme modelleri kullanılarak kuru madde birikimleri tanımlanmaya çalışılmıştır. Modeller karşılaştırılırken belirleme katsayısı (R), Hata Kareler Ortalaması (HKO), Model Etkinliği (ME), Ortalama Oransal Hata (OOH), Ortalama Kareler Varyasyonu (OKV) ve Yanlılık (Bias) değerleri dikkate alınmıştır. Sonuç olarak, Richards modelinin hem silajlık hem de danelik mısırın kuru madde birikimini en iyi tanımladığı görülürken, lojistik modelin en az tanımlayan model olduğu görülmüştür.
This study was carried out at Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute's experimental areas. C 955 and DK 585 were used as material. Richards, Gaussian and Logistic growth models were used for describing plants growth. Coefficient of determination (R), mean squared error (MSE), model efficiency (ME), mean rational error (MRE), mean squared variation (MSV) and Bias were used as comparison criteria. As results, Richards model described dry matter accumulation of silage and seeds corns better than Gaussian and Logistic growth models. Logistic growth equation described dry matter accumulation of silage and seeds corns worse than others growth.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bitki büyüme modelleri, Karşılaştırma ölçütleri, Mısır, Plant growth models, Comparison criteria, Corn

Kaynak

Tarım Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

2

Künye

Karadavut, U., Genç, A., Tozluca, A., Palta, Ç., (2010). Silajlık ve Danelik Mısırlarda Kuru Madde Birikiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri ile Analizi. Tarım Bilimleri Dergisi, 16(2), 89-96.