Coğrafya öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarının incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın temel amacı coğrafya öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algı düzeylerini belirlemek ve bazı değişkenlere göre bilgisayar öz-yeterlik algılarının farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 184 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler kişisel bilgi formu ve bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizi ile ulaşılan sonuçlara göre Coğrafya öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algıları orta düzeydedir. Öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algı düzeyleri; cinsiyetleri, bilgisayar deneyimleri, bilgisayar kullanma sıklıkları, bilgisayara erişim koşulları ve bilgisayarı kullanmaya başlama zamanına göre farklılık gösterirken sınıf düzeylerine göre farklılık göstermemektedir.
The purpose of this research is to determine the computer self- efficacy levels of the students of geography education, whether their computer self- efficacy perceptions changes according to some variables. The work study group of this research is 184 students at Selçuk University Ahmet Keleşoğlu Education Faculty. The research was carried out with the method of relational scanning. The data were collected with personal information form and the scale of computer self-efficacy perception. According to the research results, the computer self-efficacy levels of the students who receive education in geography education are intermediate. The computer self-efficacy levels of the students vary according to their genders, computer experiences, frequency of computer using, conditions of access to the computer and time of starting to use the computer.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Öz-yeterlik, Bilgisayar Öz-yeterliği, Coğrafya Öğretmenliği Öğrencileri, Self-efficacy, Computer self-efficacy, Students of Geography Education

Kaynak

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

2

Künye

Sezer, A., Yıldırım, T., Pınar, A. (2010). Coğrafya Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 162-176.