Coğrafya öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarının incelenmesi

dc.contributor.authorSezer, Adem
dc.contributor.authorYıldırım, Tahsin
dc.contributor.authorPınar, Adnan
dc.date.accessioned2020-03-26T17:46:02Z
dc.date.available2020-03-26T17:46:02Z
dc.date.issued2010
dc.departmentSelçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı coğrafya öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algı düzeylerini belirlemek ve bazı değişkenlere göre bilgisayar öz-yeterlik algılarının farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 184 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler kişisel bilgi formu ve bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizi ile ulaşılan sonuçlara göre Coğrafya öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algıları orta düzeydedir. Öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algı düzeyleri; cinsiyetleri, bilgisayar deneyimleri, bilgisayar kullanma sıklıkları, bilgisayara erişim koşulları ve bilgisayarı kullanmaya başlama zamanına göre farklılık gösterirken sınıf düzeylerine göre farklılık göstermemektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research is to determine the computer self- efficacy levels of the students of geography education, whether their computer self- efficacy perceptions changes according to some variables. The work study group of this research is 184 students at Selçuk University Ahmet Keleşoğlu Education Faculty. The research was carried out with the method of relational scanning. The data were collected with personal information form and the scale of computer self-efficacy perception. According to the research results, the computer self-efficacy levels of the students who receive education in geography education are intermediate. The computer self-efficacy levels of the students vary according to their genders, computer experiences, frequency of computer using, conditions of access to the computer and time of starting to use the computer.en_US
dc.identifier.citationSezer, A., Yıldırım, T., Pınar, A. (2010). Coğrafya Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 162-176.
dc.identifier.endpage176en_US
dc.identifier.issn2148-7510en_US
dc.identifier.issn2148-7758en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage163en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJd09ETTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/24271
dc.identifier.volume12en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.institutionauthorPınar, Adnan
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofErzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectÖz-yeterliken_US
dc.subjectBilgisayar Öz-yeterliğien_US
dc.subjectCoğrafya Öğretmenliği Öğrencileri
dc.subjectSelf-efficacy
dc.subjectComputer self-efficacy
dc.subjectStudents of Geography Education
dc.titleCoğrafya öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of computer self-efficacy perceptions of the students of geography educationen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Adem SEZER.pdf
Boyut:
253.34 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Full Text Access