Yavuz Turgul sinemasında toplumsal değişim ve kriz anlatısı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma Yavuz Turgul filmlerini modernliğin krizi ve Türkiye’nin sosyopolitik dönüşümü bağlamında ele almaktadır. Çalışmanın ilk bölümü 1980 sonrası Türkiye’nin toplumsal ve kültürel yapısına odaklanmakta; ikinci bölümü ise Yavuz Turgul filmlerini toplumsal cinsiyet, Doğu-Batı ikiliği ve erkek dostluğu biçiminde sıralanabilecek üç ana tema çerçevesinde analiz etmektedir. Sosyolojik bir çözümleme yönteminden yola çıkan çalışma, filmlerin dönemin egemen söylemleriyle ilişkisini araştırmaktadır.
This study analyses Yavuz Turgul’s films in the context of the sociopolitical transformation and the crisis of modernity in Turkey. In the first part of the study focuses on Turkey’s social and cultural structure after 1980. The second part of the study aims to present an analysis of Turgul’s films in the light of common properties and main themes such as social change, East-West dichotomy and male friendship. Using the methods of the sociological approach, the study also explores the relationship between Turgul’s films and the dominant discourses of the period.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000021

Anahtar Kelimeler

Yavuz Turgul, Toplumsal değişim, Doğu-batı ikiliği, Erkek dostluğu, Social change, East-west dichotomy, Male friendship

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

Künye

Yüksel, S. E. (2013). Yavuz Turgul sinemasında toplumsal değişim ve kriz anlatısı. Selçuk İletişim, 8, (1), 282-294.