İngiltere’deki Türkçe konuşan toplumun konuşma dilinde rastlanılan ikilemeler üzerine

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İngiltere’deki Türkçe konuşan toplum ifadesi, İngiltere’ye göç etmiş Kıbrıslı Türkleri, Türkiyeli Türkleri, Kürtleri ve diğer ülkelerden göç eden Türkleri kapsamaktadır. Bugün İngiltere’de kayıtlı 170.000 civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşamaktadır. Kayıtlı kişiler haricinde Türkiye’den çeşitli yollarla buralara gelenlerle beraber yaklaşık 200.000 civarında Türkiyelinin olduğu tahmin edilmektedir. Kıbrıs’tan göçen Türklerin nüfusu yaklaşık olarak 300.000’dir. Büyük Britanya’da toplam 500.000’e yakın Türkçe konuşan kişi vardır. 2012 yazında, Londra’da, burada yaşayan ve hâlâ baskın bir şekilde işlerini Türkçe ile halleden halkın dili ile ilgili inceleme yapma fırsatı bulduk. Türkçe konuşan toplumun dilinde iki dillilik (bilingualism) ve dil karışması (interference) olduğunu tespit ettik ve bu tespitlerimizi bir makale hâline getirip 2012’de yayımladık. Bunun dışında, İngiltere’de Türkçe konuşan toplumun konuşma dilinde -çok yaygın ve sayıca fazla olmasa da- bir sözcüğü Türkçe, diğeri İngilizce olan ilginç ikileme örnekleri tespit ettik. Bu ikileme örnekleri, Eski Uygur Türkçesi döneminden (9’uncu yüzyıl) itibaren Türkçenin çeşitli yazma eserlerinde rastlanılan ikilemelere benzemektedir. İngiltere’de tespit ettiğimiz ikilemelerin, tarihî ve çağdaş Türkçe metinlerdeki ikileme örneklerinin oluşum süreci, görevi ve kullanım şekli hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/739

Anahtar Kelimeler

İkileme, Eski Uygur Türkçesi, İngiltere, Yurt dışında yaşayan Türkler, Turks living abroad, Reduplication dual, Old Uyghur Turkish, England

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Aşçı, U. D. (2015). İngiltere’deki Türkçe konuşan toplumun konuşma dilinde rastlanılan ikilemeler üzerine. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (37), 221-246.