Mukayeseli Hukuktaki Düzenlemeler Çerçevesinde Küçük Alacakların Tahsili Konusundaki Öneriler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012 Haziran

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun aksine, malvarlığına ilişkin davalarda görevli mahkemenin belirlenmesinde dava konusunun miktar veya değerini ölçüt olarak almamıştır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu?na göre dava konusunun değer ve miktarı ne kadar olursa olsun, kural olarak bütün davalar asliye hukuk mahkemesinde görülecektir. Bu düzenlemeden sonra dava değeri düşük olan alacaklar ile dava değeri yüksek olan alacakların aynı yargılama usulüne tabi olması haklı eleştirilere yol açmıştır. Buna karşılık karşılaştırmalı hukukta genellikle küçük alacakların takip ve tahsili için basit, ucuz ve hızlı usuller benimsenmiştir. Ayrıca bu alacakların takip ve tahsili için Avrupa Birliği?nde de Avrupa Küçük Taleplerin Tahsili Usulü Hakkındaki Tüzük kabul edilmiştir. Türk hukukunda da küçük alacakların takip ve tahsili için ayrı bir usulün kabul edilmesi zarureti gittikçe daha çok dile getirilmektedir. Bu çalışmada küçük alacakların takip ve tahsili için yabancı hukuklar ve Avrupa Birliğinin konuya ilişkin tüzüğü de dikkate alınarak genel hatlarıyla bir sistem önerisi getirilmeye çalışılmıştır.
The Law Cases Law opposite to the Law Procedures Hearings Law, while determining the Court in charge about the property cases does not take into account the value or size of the subject property. According to the Law Cases Law as a rule all property cases would be heared by civil court of first instance no matter what is the size and value of the subject property. After this regulation hearing of the cases of law value and high value by the same Court has been rightly criticised. On the other hand, in comparative law, generally for small receivable debts fast, basic and cheap procedures are adopted. Besides, in Europe Union too, to collect such receivable debts Directive on Collection Procedure for Small Demands is accepted. In Turkish Law too strong arguments to accept a separate procedure for small demands are voiced. In this study, it is tried to suggest a new system for collection of small demands by taking into account the comparative law and European Directive on Collection Procedure for Small Demands.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Küçük alacaklar, basit, Small Demands, Basic, heap and fast adjudication, EU Directive on Collection Procedure for Small Demands, ucuz ve hızlı yargılama, AB Küçük Alacakların Tahsili Hakkındaki Tüzüğü

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

20

Sayı

1

Künye

Ercan, İ., (2012). Mukayeseli Hukuktaki Düzenlemeler Çerçevesinde Küçük Alacakların Tahsili Konusundaki Öneriler. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20(1), 231-241.