Mukayeseli Hukuktaki Düzenlemeler Çerçevesinde Küçük Alacakların Tahsili Konusundaki Öneriler

dc.contributor.authorErcan, İbrahim
dc.date.accessioned2023-08-31T08:30:31Z
dc.date.available2023-08-31T08:30:31Z
dc.date.issued2012 Haziranen_US
dc.departmentSelçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümüen_US
dc.description.abstractHukuk Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun aksine, malvarlığına ilişkin davalarda görevli mahkemenin belirlenmesinde dava konusunun miktar veya değerini ölçüt olarak almamıştır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu?na göre dava konusunun değer ve miktarı ne kadar olursa olsun, kural olarak bütün davalar asliye hukuk mahkemesinde görülecektir. Bu düzenlemeden sonra dava değeri düşük olan alacaklar ile dava değeri yüksek olan alacakların aynı yargılama usulüne tabi olması haklı eleştirilere yol açmıştır. Buna karşılık karşılaştırmalı hukukta genellikle küçük alacakların takip ve tahsili için basit, ucuz ve hızlı usuller benimsenmiştir. Ayrıca bu alacakların takip ve tahsili için Avrupa Birliği?nde de Avrupa Küçük Taleplerin Tahsili Usulü Hakkındaki Tüzük kabul edilmiştir. Türk hukukunda da küçük alacakların takip ve tahsili için ayrı bir usulün kabul edilmesi zarureti gittikçe daha çok dile getirilmektedir. Bu çalışmada küçük alacakların takip ve tahsili için yabancı hukuklar ve Avrupa Birliğinin konuya ilişkin tüzüğü de dikkate alınarak genel hatlarıyla bir sistem önerisi getirilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe Law Cases Law opposite to the Law Procedures Hearings Law, while determining the Court in charge about the property cases does not take into account the value or size of the subject property. According to the Law Cases Law as a rule all property cases would be heared by civil court of first instance no matter what is the size and value of the subject property. After this regulation hearing of the cases of law value and high value by the same Court has been rightly criticised. On the other hand, in comparative law, generally for small receivable debts fast, basic and cheap procedures are adopted. Besides, in Europe Union too, to collect such receivable debts Directive on Collection Procedure for Small Demands is accepted. In Turkish Law too strong arguments to accept a separate procedure for small demands are voiced. In this study, it is tried to suggest a new system for collection of small demands by taking into account the comparative law and European Directive on Collection Procedure for Small Demands.en_US
dc.identifier.citationErcan, İ., (2012). Mukayeseli Hukuktaki Düzenlemeler Çerçevesinde Küçük Alacakların Tahsili Konusundaki Öneriler. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20(1), 231-241.en_US
dc.identifier.endpage241en_US
dc.identifier.issn1306-8075en_US
dc.identifier.issn2548-1177en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage231en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/50212
dc.identifier.volume20en_US
dc.institutionauthorErcan, İbrahim
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofSelçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectKüçük alacaklaren_US
dc.subjectbasiten_US
dc.subjectSmall Demandsen_US
dc.subjectBasicen_US
dc.subjectheap and fast adjudicationen_US
dc.subjectEU Directive on Collection Procedure for Small Demandsen_US
dc.subjectucuz ve hızlı yargılamaen_US
dc.subjectAB Küçük Alacakların Tahsili Hakkındaki Tüzüğüen_US
dc.titleMukayeseli Hukuktaki Düzenlemeler Çerçevesinde Küçük Alacakların Tahsili Konusundaki Önerileren_US
dc.title.alternativeThe Suggestions on the Colection of Small Receivable Debts in the Light of Comparative Law Regulationsen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
sü4.pdf
Boyut:
245.74 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: