Medya-siyaset-iktidar üçgeninde medya gerçeği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Medya organları özgür ülkelerde insanların gözü kulağı konumundadır. Fakat bazı durumlarda medya organları bağlı oldukları medya patronu veya diğer güçlerin etkisi altında kalarak haber vermektedirler. Medya organlarının asıl görevleri verdikleri tarafsız haberler ile insanların doğru bir şekilde bilgilenmelerini sağlamaktır. Ancak bu görevlerini her zaman doğru bir şekilde yerine getirememektedirler. Günümüzde medya organları bir tarafın görüşlerini diğerine göre daha çok gündeme taşımaktadır; bu davranış şekli de basın etiği, ülke gerekleri ve toplum yaşamıyla örtüşmemektedir. Başka alanlarda faaliyet gösterirken medya alanında da söz sahibi olan (çapraz mülkiyet kavramı çerçevesinde) patronlar gerek kendi çıkarlarını korumak gerekse ekonomik ya da siyasi olsun ülke gündeminde söz sahibi olabilmek için taraflı davranışlar sergilemektedirler. Bazen kendi çıkarları bazen de başkalarının çıkarları için medya organlarının serbest hareket etmesine engel olmaktadırlar. Eşdeyişle istedikleri konuların manşetlere ya da ekranlara çıkmasını sağlamaktadırlar. Konunun önemi nedeniyle bu alanda propaganda modeli gibi modeller geliştirilmiş ve ilgililerin dikkatine sunulmuştur. Bu çalışmada ise taraflı davranış sergilediği düşünülen medya organlarının 2009 yerel seçimleri çerçevesinde nasıl hareket ettikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlardan ise medya organlarının mevcut hükümetler ve muhalefet partilerinden herhangi birinin lehinde ya da aleyhinde davranış sergiledikleri belirlenmiştir. Yapılan uygulama çalışmasıyla da konu örneklerle desteklenmeye çalışmıştır.
Mass media instruments are in the condition of eyes and ears of the people in liberal countries. However, in some conditions, media organs could give the news under the effects of the employers they belong to or other powers. The main task of media instruments is that they have got to provide their readers with accurate information. However, they may not be able to perform their tasks accurately. Nowadays, media instruments emphasize the sense of a group more strongly than others, and this attitude conflicts with media ethics, the facts of the country and traditions of the society. As well as their businesses in other sectors, bosses also working in media sector display subjective behaviours in order to come to the forth in the agenda of the country in both economic and political ways. They sometimes prevent media organs from working liberally in terms of their own benefits or the benefits of other groups. In other words, they cause the subjects in favour of them to come to the forth in the papers or screens. Because of the significance of the subject, even some propaganda methods have been developed and started to be used in media sector. However, in this study, mass media instruments considered to behave subjectively during 2009 local elections were tried to determine how to display their attitudes. As a result of the accumulated data, it was detected that the mass media instruments showed up subjective approaches in favour of the political parties or groups they supported. With the help of the applied trials, this notion was tried to be supported.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000133

Anahtar Kelimeler

Medya, Siyaset, İktidar, Seçim, Media, Policy, Government, Election

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

Künye

Şimşek, S. (2009). Medya-siyaset-iktidar üçgeninde medya gerçeği. Selçuk İletişim, 6, (1), 124-143.