Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İnsan Anatomisi ve Kinesyoloji Dersine Olan Tutumlarının Değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde okuyan ve anatomi dersi almış öğrencilerin insan anatomisi ve kinesyolojisi dersine olan tutumlarını değerlendirmektir. Betimleyici türdeki çalışma Karamanoğlu Mehmet Bey üniversitesi 2008–2009 Eğitimöğretim yılı bahar döneminde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında öğrencilere sosyodemografik özellikleri ve Eşit Aralıklı Likert Anatomi Tutum ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilerin anatomi dersine yönelik tutumları anlamlılık göstermektedir [t (237)7,36, p,01]. Beden eğitimi öğrencilerinin anatomi dersine olan tutumlarının (X74.82) anlamlılık göstermesi öğrencilerin derse olan ilgilerinin fazla olduğu şeklinde yorumlanabilir. Çalışmada beden eğitimi ve spor öğretmenliği mesleğindeki öğrencilerin anatomi dersine olan tutumlarının olumlu olması derse olan farkındalık düzeyleriyle olumlu yönde etkilenmiş olduğu söylenebilir.
The aim of this study is to evaluate the attitudes concerning human anatomy and kinesiology lesson of students who were taught anatomy lesson and the department of physical education and sport teaching. The study which is descriptive type was carried out in spring period at Karamanoglu Mehmet Bey University 2008-2009 academic year. While collecting the datas sociodemografic features and equal Periodic Licert Anatomy Attitude criterion were used, students' attitude to anatomy lesson were showed significance (t (237)7,36,p<0,1). The significance on attitudes of students studying in the department Physical education and sport teaching to anatomy lesson can be explained as the students have more attention to the lesson (X74.82). In this study attitude's being positive for anatomy lesson of students studying in Physical education and sport academy can be said as it is affected in positive way by their awareness level.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Öğrenciler, İnsan Anatomisi ve Kinesyoloji dersi, Tutum, Students, Anatomy and Kinesiology lessons, Attitude

Kaynak

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

1

Künye

Lök, S., Tekin, M., Yıldız, M., (2010). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İnsan Anatomisi ve Kinesyoloji Dersine Olan Tutumlarının Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 10-17.