Hemşerilerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma

dc.authoridTR26421
dc.contributor.authorKaya, Şerife Didem
dc.date.accessioned2019-03-07T11:37:01Z
dc.date.available2019-03-07T11:37:01Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan kadrolu ve şirkete bağlı sözleşmeli hemşire-lerin çalıştıkları üniversite geneline olan örgütsel bağlıklarını ortaya koymak için Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılarak 299 hemşireye anket uygulanmıştır. Çalışma kapsamında örgütsel bağlılık üç farklı boyutta, duygusal bağlı-lık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık boyutlarında ele alınarak, hemşirelerin bağlılık dü-zeyleri incelenmiştir. Ayrıca, hemşirelerin söz konusu bu bağlılık düzeylerinin cinsiyetlerine, medeni durumlarına, yaşlarına, eğitim düzeylerine, kıdemlerine ve klinik türlerine göre farklı-lık gösterip göstermediği de t- testi ve anova testi kullanılarak analiz edilmiştir. Söz konusu analizler sonucunda, hemşirelerin demografik özellikleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasın-da 0.05 düzeyinde anlamlı farklılıklar saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractWithin this work questionnaires had been applied to 299 nurses by using “Organizational Commitment Scale” defined by Meyer and Allen (1991) in order to determine the organiza-tional commitment of the nurses to their departments and to the University in general working in Selçuk University Meram Medical School. Within this scope the organizational commitment levels of the nurses had been examined in three dimensions i.e. emotional commitment, continuance commitment and normative commitment. Furthermore, the possible differentiations of the academicians’ commitment levels with regard to gender, martial status, age, education level, working period and department had been tested using t-test and Anova test. After these analysis a statistical significance differences had been determined between the personal qualities of the academicians and their organizational commitment levels.en_US
dc.identifier.citationKaya, Ş. D. (2010). Hemşerilerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10, (20), 77-95.en_US
dc.identifier.endpage95
dc.identifier.issn2148-3043en_US
dc.identifier.issue20
dc.identifier.startpage77
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/14843
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/susead/issue/28415/302460
dc.identifier.volume10
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.relation.ispartofSelçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Kategori Belirleneceken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectÖrgütsel bağlılıken_US
dc.subjectHemşireen_US
dc.subjectHemşirelerin örgütsel bağlılığıen_US
dc.subjectOrganizational commitmenten_US
dc.subjectNursesen_US
dc.subjectNurses’s organizational commitmenten_US
dc.titleHemşerilerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırmaen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Makale.pdf
Boyut:
1.53 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: