Postmortem Changes in Element Levels in Rat Skeletal Muscle Tissue

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Ortadogu Ad Pres & Publ Co

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Objective: This experimental study was designed to determine postmortem changes in element levels in rat skeletal muscle tissue and to evaluate its relation with the postmortem interval. Material and Methods: Fifty-two three-month-old male Sprague-Dawley rats were sacrified by cervical dislocation, and four rats were set aside for dissection; the remaining 48 rats were divided into two groups to determine the effect of temperature on the levels of tissue elements. One group of rats was kept at 4 degrees C and the other group was kept at 18 +/- 2 degrees C. The four rats that had been set aside were dissected immediately after sacrifice; the remaining 48 rats that were kept at two different temperatures were dissected 6, 12, 24, 48, 72, and 96 hours after death, with four rats in each group. The levels of elements in skeletal muscle tissue were determined by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry. The values for calcium (Ca), cupper (Cu), firon (Fe), potassium (K), magnesium (Mg), sodium (Na), phosphorus (P), sulphur (S) and zinc (Zn) were evaluated by the Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney U test with Bonferroni's correction. Results: Considering the results for both temperatures, Fe, Na, and K showed significant changes at 4 degrees C and 18 +/- 2 degrees C. Conclusion: Our results suggest that these three elements in skeletal muscle tissue may be useful for determining postmortem interval. For this reason, a more detailed study on the levels of Fe, Na, and K in rat skeletal muscle tissue including a larger number of rats is planned in the near future.
Amaç: Bu deneysel çalışma, sıçanların iskelet kası dokusundaki postmortem element seviyelerini tespit etmek ve postmortem interval ile ilişkisini değerlendirmek için planlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu amaçla, 52 adet üç aylık Sprague-Dawley cinsi erkek sıçana servikal dislokasyon yöntemi ile ötanazi uygulandıktan sonra dördü hemen diseke edildi. Diğer 48 sıçan ise, cesedin kaldığı ortam ısısının doku element seviyelerine etkisinin araştırılması amacıyla iki gruba ayrıldı. Gruplardan biri 4ºC’de, diğeri 18 ± 2ºC’de bekletildi. Daha sonra her iki ısıda bekletilen sıçanlardan dörder adedine, ölümden 6, 12, 24, 48, 72 ve 96 saat sonra disseksiyon uygulandı. Her sıçandan iskelet kası örnekleri alındı. Örnekler, mikrodalga yakma yöntemiyle analize hazır hale getirilerek, indüksiyonla birleştirilmiş plazma-atomik emisyon spektrometre cihazında element düzeyleri ölçüldü. Kalsiyum (Ca), bakır (Cu), demir (Fe), potasyum (K), magnezyum (Mg), sodyum (Na), fosfor (P), kükürt (S) ve çinko (Zn) elementlerine ait değerler, istatistiksel olarak Kruskal-Wallis testi ve Bonferroni-düzeltmeli Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi. Bulgular: Her iki ısıdaki bulgular ortak olarak değerlendirildiğinde, Fe, Na ve K elementlerinin 4ºC ve 18 ± 2ºC’lerde anlamlı değişim gösterdiği saptandı. Sonuç: Elde edilen bulgular, iskelet kası dokusundaki bu üç elementin postmortem intervalin belirlenmesinde faydalı olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, yakın gelecekte daha fazla sayıda sıçan üzerinde, iskelet kası dokusundaki Fe, Na ve K seviyeleri ile ilgili daha ayrıntılı bir çalışma planlanmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Postmortem changes, Skeletal muscle lım protein 1, Rat, Minerals, Forensic medicine, Postmortem değişiklikler, Sıçan iskelet kas dokusu lım protein 1, Mineraller, Adli tıp

Kaynak

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Q4

Scopus Q Değeri

Q4

Cilt

30

Sayı

4

Künye

Doğan, K. H., Günaydın, G., Demirci, Ş., Koç, S., (2010). Postmortem Changes in Element Levels in Rat Skeletal Muscle Tissue. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 30(4), 1332-1338. Doi: 10.5336/medsci.2009-11743