Türkiye'de Memurların Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kredi kartları nakit ihtiyacını karşılama olanağı sağlamasının yanı sıra insanların tüketim ihtiyaçlarını gidermede ve ödemeleri zamana yaymada en iyi araçtır. Bu nedenle kredi kartı kullanımı çok yaygın hale gelmiştir. Örneğin Türkiye’de son yedi yılda kredi kartı ile yapılan alış veriş işlem hacmi 12,6 kat artmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de memurların kredi kartı kullanım alışkanlıkları anket yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Kredi kartı kullanım alışkanlıkları ile cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, aylık gelir miktarı, ailedeki birey sayısı gibi demografik özellikler arasında anlamlı bir ilişki yoktur şeklindeki Ho hipotezi Ki kare ve ANOVA testi yapılarak test edilmiştir. Bu Ho hipotezi bazı alışkanlılar içi kabul edilmiş bazıları için ise reddedilmiştir.
Credit cards are the best instrument for the consumer besides to obtain their cash needs, to meet consumption need and to spread payment over time. Because of this reason use of credit cards are become prevalent . For example in Turkey, the amount of shopping with credit cards increase 12,6 many times more during the last seven years . In this study the use of credit cards habits of civil servant are researched by using public survey technique. In the sutudy, we determine the null hypothesis as “There is no relationship between the use of credit cards habits of civil servant and their sexuality, marital status, age, education level, monthly income, number of person in family”. As a result this hypothesis is expected for some of their habits, but for some is rejected.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İktisat, İşletme, Tarih, kredi kartı, memur, harcama, alışkanlıklar.

Kaynak

Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

39

Künye