Türkiye'de Memurların Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

dc.authorid0000-0001-9266-7862
dc.contributor.authorAltan, Mikail.
dc.contributor.authorGöktürk, İbrahim Emre.
dc.date.accessioned2020-03-26T17:20:20Z
dc.date.available2020-03-26T17:20:20Z
dc.date.issued2008
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractKredi kartları nakit ihtiyacını karşılama olanağı sağlamasının yanı sıra insanların tüketim ihtiyaçlarını gidermede ve ödemeleri zamana yaymada en iyi araçtır. Bu nedenle kredi kartı kullanımı çok yaygın hale gelmiştir. Örneğin Türkiye’de son yedi yılda kredi kartı ile yapılan alış veriş işlem hacmi 12,6 kat artmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de memurların kredi kartı kullanım alışkanlıkları anket yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Kredi kartı kullanım alışkanlıkları ile cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, aylık gelir miktarı, ailedeki birey sayısı gibi demografik özellikler arasında anlamlı bir ilişki yoktur şeklindeki Ho hipotezi Ki kare ve ANOVA testi yapılarak test edilmiştir. Bu Ho hipotezi bazı alışkanlılar içi kabul edilmiş bazıları için ise reddedilmiştir.en_US
dc.description.abstractCredit cards are the best instrument for the consumer besides to obtain their cash needs, to meet consumption need and to spread payment over time. Because of this reason use of credit cards are become prevalent . For example in Turkey, the amount of shopping with credit cards increase 12,6 many times more during the last seven years . In this study the use of credit cards habits of civil servant are researched by using public survey technique. In the sutudy, we determine the null hypothesis as “There is no relationship between the use of credit cards habits of civil servant and their sexuality, marital status, age, education level, monthly income, number of person in family”. As a result this hypothesis is expected for some of their habits, but for some is rejected.en_US
dc.identifier.endpage127en_US
dc.identifier.issn1304-0391en_US
dc.identifier.issue39en_US
dc.identifier.startpage110en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpnMk16WTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/22035
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofMuhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectkredi kartı, memur, harcama, alışkanlıklar.
dc.titleTürkiye'de Memurların Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeA Study of Use of Credit Cards Habiits of Civil Servant and Their Thought About the Effect of Credit Cards on Consumption in Turkeyen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
b.pdf
Boyut:
563.08 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası